מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

ראש חודש

שאלה:
האם ראש חודש זה חג?

תשובה:
מהתורה ניתן להבין שראש חודש איננו נחשב לחג או ליום טוב, מלבד שני דברים הנוהגים בו- הקרבת קרבנות מוסף ותקיעה בחצוצרות. אולם מפסוקים שונים בתנ"ך ניתן לראות שבמשך השנים התפתחו מנהגים שונים לגבי ראש חודש, המזכירים ימים טובים. מסיפור דוד ויהונתן,לדוגמא, ניתן לראות שמשפחות נהגו להתכנס לסעודות מיוחדות בראש חודש, שהיו כאלה שנהגו בראש חודש לא לעשות מלאכה ועוד מנהגים שונים שניתן לראות מפסוקי התנ"ך ומכתובים מאוחרים יותר. על פי עדות של רבנים שונים (הרב בן ציון עוזיאל, הרב חיים דוד הלוי) בישיבות ירושלים הותיקות גם נהגו להכריז יום פגרה וסעודות בראש חודש. בשבוע הבא נראה כמה הלכות ומנהגים מעשיים הקשורים לראש חודש בימינו...

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו