מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

אכילת חמץ בפסח

שאלה:
יהודי חילוני שלא מקפיד ואכל חמץ בפסח- כתוב שעונשו כרת. האם זה נכון שבאמת הוא לא יזכה לחיי עולם הבא=חיי נצח?

תשובה:
כרת הוא לא ממש כריתה מבעולם הבא לנצח, אבל יש דברים שחז"ל אומרים עליהם שמי שעובר עליהם לא יזכה לעולם הבא, ומי שעובר עליהם אמור להיות ללא חיי נצח.

אני לא יודע א זה קשור לחילונים של ימינו, או אפילו לדתיים של ימינו, כי אנחנו חיים בדור מאוד מאוד מורכב ומאוד מבולבל והרבה אנשים עושים דברים נוראיים מבחינה הלכתית מתוך מחשבה שזה נכון וישר, אז אני לא יודע איך הקב"ה ישפוט אותם, או אותנו.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו