מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

אבק לשון הרע

שאלה:
מה זה "אבק לשון הרע"?

תשובה:
אחד האיסורים שחכמים כוללים באיסור לשון הרע הוא איסור "אבק לשון הרע", כלומר- לא ממש לשון הרע אלא משהו שקרוב אליו. חכמים אומרים שישנם מספר דברים שיכולים להיות מכונים "אבק לשון הרע"- דברים שאם מספרים אותם לאחרים האחרים יכולים לבוא לידי כך שידברו לשון הרע... לדוגמא- כאשר אומרים על אדם שהוא טוב מאוד בפני אנשים ששונאים אותו... סביר להניח שבמקרה כזה השומעים יבוא לידי אמירות שליליות ולשון הרע עליו- "מה פתאום, הוא לא כזה טוב" וכדומה... במקרה כזה הדברים מוגדרים כאבק לשון הרע.

ישנם גם דברים שמהם יכול לצאת לשון הרע אפילו אם השומעים אינם שונאים את האדם. כמו להגיד על אדם שהוא עשיר מאוד ונדיב מאוד- הרב פעמים זה יכול לגרום לאנשים להגיב בשלילה (בגלל קנאה וצרות עין)- "מה פתאום, הוא לא כל כך נדיב" וכדומה... במקרה כזה הדברים יכולים להיות מוגדרים כאבק לשון הרע ואסור לומר אותם.התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו