מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

ימות משיח 2

שאלה:
לרב שלום,כתבת לי שזה נכון שכשיבוא המשיח אז לא יהיה יותר מוות אבל איך זה מסתדר עם העובדה שהגוף הוא לבוש והנשמה היא נצחית שמקבלת את השכר בעולם הבא?

תשובה:
גדולי הראשונים נחלקו בעניין, לפי חלק מהם הגוף ימות ואז יחזור לתחיה חדש ונקי, לפי חלק הנשמה תתטהר את הגוף ועוד כמה שיטות. בכל מקרה, מדובר על ימות המשיח כך שחלק ניכר מההגבלות שאנחנו מכירים לא יחולו בכלל.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו