מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

ברכת אורח

שאלה:
מה היא ברכת האורח, את מי צריך לברך?

תשובה:

ברכת האורח היא תוספת שנוהגים להוסיף בברכת המזון, כאשר אנחנו מתארחים אצל מישהו או אוכלים על שולחנו בצורה כלשהיא (לדוגמא- אם הוא מארגן סעודה בבית הכנסת, או אפילו באולם שמחות), נהוג לברך את בעל הסעודה ומשפחתו. את התוספת מוסיפים בברכות "הרחמן" שנמצאות לקראת סוף ברכת המזון ושבהם ניתן להוסיף ברכות ודברים משלנו. אצל הספרדים מדובר על ברכה ארוכה במיוחד שאומרים תוך כדי ברכות הרחמן ואילו אצל האשכנזים מדובר על ברכה קצרה הרבה יותר. למנהג התימנים מדובר על ברכה ארוכה מאוד, שיש בה מעין "דיון" בין המברך ובין בעלי הבית, הוא מברך אותם והם מחזירים לו בברכה.

מסיבה זו, כאשר יש אורח בבית נוהגים לתת לו לזמן על האוכל, מכיוון שהוא מוסיף בברכתו את ברכת האורח וחשוב לנו שהוא יאמר אותה.התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו