מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

מצווה בתורה ותוקפה לימינו

שאלה:
האם המצווה "לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו" (דברים כ"ב,ד') תקפה לימינו ואיך?

תשובה:
ישנם לכאורה כמה עקרונות שניתן ללמוד, למרות שהם לא זהים אחד לאחד.
הראשונה היא החובה לעזור לחבר תקוע, נניח ברכב, למרות שיש הבדל בין המקרים כי החמור יש צער בעלי חיים.
ישנו כמובן את העניין של צער בעלי חיים,
יש את העניין שניתן ללמוד מכאן שמי שצריך עזרה יכול וצריך ולעזור גם לעצמו ואם הוא לא עוזר לעצמו החבר לא מחוייב לעזור לו.
יש את ההבדל בין הטענה לפריקה שנלמד מכאן ועוד כמה עקרונות...    

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו