מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

תשלום על בניה משותפת

שאלה:
אני גר בקומה שניה, השכן מתחתי [בקומה א'] והשכן מעלי [בקומה ג'] הרחיבו את דירתם, אני לא מנעתי בעדם, [למרות שחסמו לי את החלונות], אולם לא היה בידי מעות להצטרף לבניה, וכך נוצר לי רצפה [מהגג של קומה א'] ותקרה [מהרצפה של קומה ג'], וכן העיריה חייבה אותם לעשות בקומה שלי מעקה ביטון נמוך [כלומר מעטפת] כעת שנסתיימה הבניה אבקש לברר באם ארצה להשתמש בבניה זו כמה וכיצד עלי לשלם לשכנים?! צורבא מרבנן אמר לי שלכאורה עלי לשלם לשכן שמתחתי חצי מהרצפה, ולשכן שמעלי חצי מהתקרה, וכן לשלם לשניהם על המעטפת, ולשלם להם שליש מעלות העמודים והיסודות. אבקש לברר: א. האם אותו צורבא מרבנן צודק? ב. איך לשער מחיר הבניה, האם לפי כמה שהם שילמו, או לפי מחיר ממוצע בשוק? ג. האם יש סברא שאשלם פחות, כיון שהם קיבלו מהקבלן במחיר הזה גם צנרת ביוב וחשמל, ואני קיבלתי ביטון בלבד? ד. בענין התשלום על המעקה [המעטפת] הרי כשארצה להשתמש בבניה זו אצטרך להביא קבלן בנפרד שיבנה את החלקים החסרים ויחפה אותם מבחוץ [פיגומים וכו'], ויתכן מאוד שהמחיר שידרוש על השלמת הכותל יהיה זהה למחיר של כותל כולו, ואם כן איני נהנה מהכותל הנמוך שהם בנו לי. ה. אם לצורך הבניה הם נאלצו ללוות מהבנק בריבית האם יכולים לדרוש ממני יותר, או שאוכל לומר להם שמצדי שלא היו בונים כלל, ומה זה עסק שלי מנין השיגו המימון לבניה, ואין אני צריך לשלם להם אלא כפי ההנאה שלי. אודה לכם מאוד אם תוכלו לעיין בשאלות שלי ולהשיבני דבר. יצויין כי אין פה דין תורה שצריך לשמוע 2 צדדים, כי אם אבקש עצה לעצמי כיצד לכלכל את צעדי בהמשך, כאשר ירווח לי ואוכל לשלם להם.

תשובה:
א. לכאורה הוא צודק בעיקרון- חצי לכל אחד ושליש משותף של העלות של המשותף- עמודים ויסודות. לכאורה במבט ראשון זה נראה לא פייר, כי אתה משלם פעמיים חצי והם רק פעם אחת חצי, אבל צריך לזכור שהם שילמו על הגג (של העליון) ועל הרצפה (של מי שמתחת), כך שההוצאות שוות פחות או יותר.

ב. השיעור צריך להיות לפי הממוצע בשוק, כמה היה עולה היום לבנות כזה בממוצע, בניקוי מסויים של התיישנות וכדומה, כי אתה לא מקבל את זה חדש. אלא ישן יחסית.

ג. מכיוון שהחישוב הוא ממילא של העלות הממוצעת אני לא סבור שיש סברא להוריד בגלל החשמל וכדומה, כי אתה תשלם עלות ממוצעת של בניה, לאו דווקא על הכל כמו שהם קיבלו או לא קיבלו.

ד. לגבי המעטפת,לדעתי זה קשור למציאות- אם הקבלן יוריד לך במחיר מעט בגלל המעטפת (לדעתי הוא לא יוריד, אבל אולי), אז תצטרך לשפות אותם מעט על המעטפת, אם לא יוריד אז לכאורה אתה לא צריך לשלם, כי אתה לא נהנית ממנה, אלא הם נהנו כי העיריה אפשרה להם לבנות את התוספת בזכות המעטפת. 

ה. לא, אתה צריך לשלם על פי השווי הממוצע של מה שקיבלת... או כפי שהגדרת- על פי ההנאה שלך.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו