close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הסברת שיטת הרב חיים אמסלם בנושא הגיור

ינון גולןה תשרי, תשע23/09/2009

הצעתו של חבר הכנסת אמסלם לשינויים בתפיסת הגיור עוררה סערה גדולה, במאמר טלפוני הרב אמסלם מסביר לשורש את שיטתו ותפיסתו ואת ההגיון ההלכתי שעומד אחריה

בסוגית הגיור של יוצאי ברית המועצות פורסמו בשמי בכלי התקשורת החרדיים דברים קטועים ולא נכונים ואני רוצה לפרוש

את שיטתי המלאה בנושא חשוב ועקרוני זה. ראשית לכל כמובן שאני עומד על כך שכל תהליך גיור יעשה כהלכה על ידי ב"ד מוסמך הכולל מילה, טבילה, קבלת עול מצוות. לשם כך בית הדין מודיע למתגייר מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות כשבית הדין מחליט לגייר אותו, וזאת כדי שהוא יקבל עליו את עול המצוות (וכיוון שאי אפשר למנות את כל המצוות באותו מעמד מודיעים אותו את מקצתן מכל הסוגים). נקודה זו היא חשובה מאד כיוון שברור שהגר צריך לרצות להיות חלק מעם ישראל ולקבל עליו את עול המצוות על כל מסירות הנפש וההקרבה הראויה לכך והנתבעת גם מכל יהודי.

אלא שבניגוד לגוי גמור הרוצה להתגייר אנו היום בארץ עוסקים בגויים שהגדרתם ההלכתית היא 'זרע ישראל'. 98 אחוזים מעולי ברית המועצות ומה שמכונה מדינות חבר העמים הם מזרע ישראל ולכן בנוגע אליהם יש מקום להקל. שהרי את הרצון להיות חלק מעם ישראל הם מבטאים בגיוסם לצה"ל.
חס וחלילה איני מתכוון בכך לויתור על משהו מתהליך הגיור עצמו אלא שאני אומר שההבעה של הרצון של גר למסור את נפשו על קדושת העם והארץ בכך מודיע שהוא רוצה להיות חלק מעם ישראל שזה חלק מתהליך הגיור בבית הדין ואת זה עושים המתגיירים יוצאי ברית המועצות בעצם רצונם להתגייס לצה"ל ששרות בו זו מסירות נפש על עם ישראל, ולכן צריכה להיות חלק מקבלת המצוות של המבקש להתגייר. לצערי מתנגדים לשיטה הזו שלי שיש לה בסיס הלכתי איתן של גדולי ישראל בכל הדורות, מתוך חוסר ידיעה ולדעתי ההתנגדות וההתקפות הללו עלי הן חלק ממסע של קבוצה מסויימת שלקחה לעצמה מונופול על הגיור (מונופול הלכתי שיקבע שרק לפי שיטה ההלכתית יש לגייר) והיא רוצה על ידי מסעות התקפה להשתיק את המקלים.
אלא שעובדתית כשבודקים את ההלכה רואים בצורה ברורה שבסוגיה של ז ר ע י ש ר א ל גדולי ישראל הקלו לאורך כל הדורות. ואת זה פשוט הם לא הבינו והם מתגלים בחוסר ידיעתם יסוד חשוב זה, ובמקום להתמודד אתו הם פשוט יוצאים מכליהם. ובמקום להתמודד עם דברי ועם השיטה המבוססת הלכתית שלי יש כאלו שעוסקים בהפחדה. אני כמובן יכול לסנגר עליהם שהם חוששים מכל מיני רעיונות לא טובים שעלולים לצמוח אם נקל אבל החשש הזה שלהם בעצמו פוגע בציבור, שהרי כבר היום יש נישואי תערובת בעם ישראל ומדובר במשהו שאנו יכולים בקלות לתקן ולהקל בכך על עם ישראל כולו. חמור מכך אם לא יפעלו בדרכי הבעיה רק תגדל וכל המחמירים בעצם מובילים לכך שיהיו בסופו של דבר נישואים אזרחיים במדינת ישראל מציאות שרק תזיק עוד יותר מהחששות שהם מעלים על שיטתי.
לכן לסיכום הדברים אני אומר שאף פעם לא אמרתי שאני משנה משהו מהגיור, גיור צריך להיות אך ורק כהלכה ועל פיה וצריך מילה וטבילה וקבלת המצוות אלא שקבעתי שחלק מהתהליך וחלק מהבעת הרצון של המועמד להתגייר להכנס אל עם ישראל הוא רצונו להתגייס לצה"ל ובנושא זה יש להקל על מי שהוא מזרע ישראל. ואגב יש הטוענים נגדי שבפועל רוב הגרים מתגיירים רק למחצה ולא מקיימים אחרי הגירות את כל מצוות היהדות אלא הם יותר מסורתיים. ובכן כיוון שמדובר בזרע ישראל ובאנשים שרוצים להתגייר ולמסור את נפשם על עם ישראל אז אם אדם זה בעת הגיור רוצה לקבל עול מצוות באמת זה מספיק כעת, ואנחנו מצפים שבשלב ראשון מיד יקיים חלק מהמצוות ונקוה שבעזרת ה' עם הזמן הוא יתחזק ויתמיד בקיום המצוות בשלמות.
חשוב להדגיש שוב כי הקלה זו כמובן היא בגלל שמדובר בז ר ע י ש ר א ל ויש לה בסיס ויסוד בפוסקים בראשונים ובאחרונים ואף על פי שאדם זה לא יחיה במציאות שלמה של קיום מידי, תפתח בפניו האפשרות כן לחיות במציאות כזו על ידי חזרה בתשובה (אפשרות שלא הייתה פתוחה בפניו לפני הגיור).

לכן במקום להחמיר סתם ולייצר בעיות רבות אני עומד על דעתי וחושב שהמחמירים בנושא זה רוצים לגדור את עם ישראל אך בפועל בטווח הארוך הם רק מזיקים ומובילים את כולנו לנישואי תערובות ולנישואים אזרחיים במדינת ישראל.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה