close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מכתב גלוי לכצלה!

הרב רחמים ניסימיכו שבט, תשסט20/02/2009

הרב רחמים ניסימי במכתב גלוי לכצ'לה- עכשיו, אחרי הבחירות, זה הזמן להיפתח מבלי לפחד כלל... להרחיב את השורות ואת התשתית של מפלגת האיחוד הלאומי לציבורים חדשים

לכבוד,
יעקב כץ, כצ'לה, מנהיג מפלגת האיחוד הלאומי.

ראשית נתחיל בברכות להישג של האיחוד הלאומי בבחירות האחרונות, שהושג מתוך לחץ גדול, זמנים קצרים ועבודה אינטנסיבית של שבועות ספורים בלבד. מי יתן ותזכו לשרת את עם ישראל נאמנה בשליחות החדשה הזו ובשדה מערכה שונה וככל הנראה מסובך יותר מזה שבו עסקת עד היום.

גם כעת, לאחר הבחירות ישנה בציבור הציוני דתי תחושה קשה ולא ברורה לגבי נושא הפילוג המפלגתי בציונות הדתית. כמי שעבדו בשטח למען האיחוד הלאומי, לעיתים במחיר לא קל, חשנו גם אנחנו בשעלי תורה את הבלבול הרב לגבי חוסר ההצלחה של האיחוד, הסיבות
שהובילו לכך וההבדל, אם ישנן, בין שתי המפלגות. ישנם רבים בציבור שחשו וחשים שהחלטות המועצה הציבורית הביאו להדגשת יתר של קצוות בציונות הדתית, להבלטת הבדלים שהיה ראוי ואפשרי להתגבר עליהם על ידי איזון בין הקצוות, הכוחות השונים והדעות ה"אחרות" בתוך המחנה. מצד שני, ישנן הטוענים שהעובדה שמבחינה מעשית הדבר לא קרה מלמדת על איזו שהיא תהום מחשבתית הפעורה בין החלקים השונים של הכיפה הסרוגה ובנותיה.

אנו, ככל הנראה, סוברים שגם אלה וגם אלה צודקים. אכן, ישנם הבדלים והרשימה שהוצגה על ידי המועצה הציבורית לא הטיבה לבטא את כל הצדדים והגוונים בצורה שתאפשר פעולה משותפת... אולם אנו חשים שדווקא היום, לאחר מעשה, הגיע הזמן לאיחוד דה פקטו של הכוחות. תחת אותה סיסמא שבה רץ האיחוד הלאומי בבחירות- "בלי לפחד כלל", מוטלת על האיחוד הלאומי המשימה ל"היפתח, מבלי לפחד כלל". הים זה הזמן להכניס למערכת ולהביא לידי ביטוי חלקים מהציבור הציוני דתי שזמן רב מתאימים להיות מהשורה הראשונה של המאמינים בגאולת ישראל הנוכחית- אנשי עיירות הפיתוח, אנשי הגרעינים התורניים, הציבור הרחב המסורתי, מובילי דרך בציבור הספרדי ועוד. היום ועכשיו, כאשר אנו עומדים בפני הבניה המעשית האמיתית של דרכה של המפלגה, כי לפני הבחירות לא היה את הזמן הנחוץ לכך, יש את הזמן לעשות את הדברים בניחותא יותר ובצורה נכונה ועמוקה יותר. אנו מצפים וצריכים לראות יותר אנשי פריפריה בהנהגה ובעבודה המשותפת, יותר מייצגים של הקשר הבלתי אמצעי אל העם ויותר גיוון. יתכן שעבודה בכיוון הזה ללא הצהרות, מינויים ומועצות היא נכונה יותר... יצירת תשתית ציבורית דה פקטו.

ישנם מספר תחומים שבהם ניתן לקדם מהלך כזה- על ידי בניית התשתית המפלגתית עצמה, על ידי בחירה נבונה של רבני המפלגה, על ידי התייעצות עם אנשי שטח, על ידי שיתוף של אנשי הגרעינים התורניים במהלכים ועוד. בדחילו ורחימו אף נאמר- על ידי הכנסת מגוון רחב יותר של אנשי רוח למאגר, גיוון כותבים בבשבע, בערוץ שבע ובמקומות האחרים שבהם יש לך אמירה. יתכן וכשלון המהלך הציבורי צריך ללמד אותנו שזוהי הדרך, להתחיל מהשילוב בשטח, בפרטים... ומשם להצמיח את השילוב הפוליטי האמיתי. זהו הזמן למשוך ולמתוח את חוסר הפחד גם אל הפתיחות, מוטל עלינו להיפתח מבלי לפחד כלל ולהרחיב את השורות ומגוון הדעות.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה