close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

לומדים גמרא...

מעין יהודה/ מהאינטרנטכד חשוון, תשסז15/11/2006

אומר הכומר לרב – " הרבה דברים לימדת אותי אבל דבר אחד אני רוצה ללמוד ואתה לא מוכן – אני רוצה שתלמד אותי גמרא ".

כומר פוגש את ידידו הרב.


אומר הכומר לרב – " הרבה דברים לימדת אותי אבל דבר אחד אני רוצה ללמוד ואתה לא מוכן – אני רוצה שתלמד אותי גמרא ".


אומר לו הרב – " אתה גוי ויש לך ראש של גוי, אין סיכוי שתצליח להבין גמרא".


הפציר הכומר ברב עד שהסכים.


אמר לו הרב – " אני מסכים ללמד אותך גמרא בתנאי שתענה לי על שאלה אחת".


" טוב" משיב הכומר – "מה השאלה?"


שואל אותו הרב – " שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"


"
פשוט מאוד" עונה הכומר – " המלוכלך יתרחץ והנקי לא".


" אמרתי לך שלא תצליח להבין " אומר לו הרב - " בדיוק להפך – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת, מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ".


"על זה לא חשבתי" מסכים הכומר – " שאל אותי עוד שאלה".


"טוב" אומר הרב – " שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי, מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"


" פשוט מאוד" עונה הכומר בביטחון – " – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ".


" שוב טעית" אומר לו הרב - " אמרתי לך שלא תצליח להבין , הנקי מסתכל במראה , רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ"


"אבל לא אמרת שיש שם מראה" - מתלונן הכומר.


" זה מה שאמרתי לך" עונה הרב – " זה הראש שלך – אתה גוי ולא תצליח להבין – לפי הגמרא צריך לחשוב על כל ההיכי תמצי האפשריים – צריך לחשוב על כל האפשרויות".


" טוב " נאנח הכומר – " בא ננסה שוב, שאל אותי עוד שאלה".


" פעם אחרונה" אומר הרב - " שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי , מי מבין שניהם ילך להתרחץ?"


" זה נורא פשוט " מחייך הכומר – " אם אין שם מראה – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ. אם יש שם מראה - הנקי מסתכל במראה , רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך


מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ".


אומר לו הרב – " אמרתי לך שלא תצליח להבין – אתה גוי ויש לך ראש של גוי –תסביר לי איך יכול להיות ששני אנשים יפלו דרך ארובה - אחד יצא מלוכלך והשני יצא נקי?"

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה