close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תקיעת שופרות עולמית

MyTzadikכט אדר, תשפ25/03/2020

MyTzadikתמונת אירוע
בכל דרכיך דעהו...
כבר נכתב רבות ובוודאי ראיתם ציטוטים רבים מן המקורות אודות המגיפה...

ברוך ה' שעם ישראל מאוחד באמירת תהילים, פיטום הקטורת, הוספה במצוות ותפילות לאבינו שבשמים
מעניין הוא כי שמה של המגיפה הוענק לה על ידי הגויים ופירוש המילה corona מאיטלקית הוא 'כתר'
מבלי להרחיב את הדיבור אודות
ספירת ה'כתר' והקשר שלה לאמונה - אותה אמונה שאנו כיהודים נבחרנו להפיץ ולהאיר לכל העמים: כי קיים רק א-ל אחד והוא ברא את כל העולמות ומלכותו בכל משלה!
אנו קוראים לכם ומבקשים - להשתתף ולהפיץ את יוזמת אתר MyTzadik ליהודים בכל העולם ויחד נמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולמות על ידי תקיעת שופרות ככתוב, במדבר כג/כא: "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל י-הוה א-להיו עמו ותרועת מלך בו".

ביום חמישי - ראש חודש ניסן [א' ניסן ה'תש"פ]
בשעה 12:00 בצהריים [בכל מקום בעולם]
מכל המרפסות והחצרות תוקעים בשופר בכוונה אחת פשוטה - להמליך את ה' יתברך על כל העולם!
"בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"
https://www.facebook.com/events/1293626170842139

הפיצו את הקישור בכל האמצעים: כלי התקשורת, מיילים, פייסבוק, טוויטר, וואטסאפ וכדומה
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה