close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זכויות אנשי קבע

מערכת שורשיז אב, תשעט18/08/2019

מהן הזכויות של תנאי השירות של משרתי הקבע?

תגיות:

אנשי הקבע בצה"ל זכאים לזכויות בנושאים שונים – פנאי, חופשה, בריאות – ועוד. חלקן מיוחדות וספציפיות לאנשי הקבע, וחלקן כלליות לכלל האוכלוסייה, אך בתנאים המיוחדים למשרתי הקבע. יש להכיר אותן לעומקן על מנת לוודא שכל איש קבע בצה"ל אכן מקבל את מה שהוא זכאי לו.

נופש מסובסד
משרתי קבע זכאים לנופש מסובסד בחלק מהמלונות בארץ. כמות הלילות השנתית נקבעת בהתאם לסוג הפעילות של איש הקבע בשגרה.

מלגות לילדים
משרתי קבע בעלי ילדים זכאים פעמים רבות למלגה עבור
החינוך של ילדיהם. הסכום נקבע לפי סוג החינוך – טרום חובה, גן חובה ויסודי או חטיבת ביניים ותיכון. קייטנות בחודשי הקיץ לילדים בני 3 חודשים ועד 18 שנים גם מזכות בהחזרים. כאשר אחד הילדים עולה לכיתה א', ניתן שי חד פעמי על סך 180 ₪. בנוסף, כל ילד שנולד מזכה בשי על סך 300 ₪. שני האחרונים מוטענים באופן אוטומטי לכרטיס "חבר".

ימי חופשה
אנשי קבע זכאים לכמות ימי חופשה שנתית הנעה בין 14 ל-25 ימים, וזאת בהתאם לוותק שלהם. במידה ונותרו בסוף השנה ימים שלא נוצלו, ניתן לצבור את חלקם, וגם זאת בהתאם לוותק.

הגשת ערר
משרתי קבע יכולים להגיש ערר במידה ומתקבלת החלטה הנוגעת לשכר ולזכויות נלוות לשכר או לחילופין לקבלה לשירות או לסיומו – והם אינם מקבלים אותה. הערר מוגש לועדת ערר לחיילים בשירות קבע. במידה והחייל אינו שבע רצון מתוצאות הערר שהגיש, הוא יכול לערער על ההחלטה של הועדה בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

פנסיה
כמובן שלמשרתי הקבע נצברת פנסיה במסלולים שונים. בהתאם לוותק ולתפקיד שלהם, יכולה להיות להם פנסיה תקציבית, פנסיה צוברת, קרן השתלמות וקופות גמל. בנוסף, בעת הפרישה זכאים המשרתים למענק פרישה ולחופשת פרישה.

נושאים בריאותיים
אנשי קבע מקבלים את השירותים הרפואיים מצה"ל ולא באמצעות קופת חולים פרטית, והתשלום עבור השירותים מנוכה מהשכר בתור מס בריאות. על מנת לראות רופא מומחה, הם אינם זקוקים להפניה כמו חיילי החובה.

איסור פיטורין
קיימים מספר מקרים בהם לא ניתן לפטר אנשי קבע –
• חיילת בהיריון, בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, וגם בתקופה של 60 ימים לאחר חזרתה מהחופשה.
• חיילת שעוברת הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות, וכן גם חייל שעובר טיפולי פוריות, וגם במשך תקופה של 150 ימים מתום סיום ההיעדרות שלהם.

תביעה להכרה בפגיעה
אנשי קבע שנפגעו בפעילות שאינה בעלת אופי מבצעי יכולים להגיש תביעה לאגף נפגעי עבודה שבביטוח לאומי. תביעה בעקבות פגיעה שנבעה מהשתתפות בפעילות מבצעית מוגשת למשרד הביטחון. כאשר מדובר במחלה, יש להבדיל בין מחלה שנבעה מהשירות ומתנאיו לבין מחלה שלא נבעה מתנאי השירות. תביעות הנוגעות למחלות שירות יש להגיש למשרד הביטחון, ותביעות הנוגעות למחלות שלא נבעו מהשירות יש להגיש לביטוח לאומי.
הוסף תגובה
הדפס את המאמר
המלץ לחבר
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה