close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

המקדש שבתוכנו- לפרשת תרומה

נדב כהןל שבט, תשעב23/02/2012

מבט עמוק על בניית המקדש הפנימית בכל אחד מאיתנו. מה היסוד שממנו אפשר לבנות?

תגיות:

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
בפרשת תרומה מופיע הציווי המפורסם על עשיית המשכן, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מה"טעות" התחבירית בפסוק לומדים כי הקב"ה שוכן לא רק במקדש שבירושלים או במדבר סיני, כי אם בתוך כל אחד מאיתנו, לפחות בכל מי שעושה לו מקדש בנפשו.

איך עושים מקדש?
אז איך עושים את המקדש הרוחני ? כמו שעושים את המקדש הגשמי. מהציווי לגבי המשכן שמופיע בפרשה אפשר ללמוד איך לעשות משכן בנפש.

אדנים וקרשים
הקירות של המשכן במדבר היו קרשים העשויים מעצי שיטים, הגג של המשכן היה יריעות העשויות מעורות של בעלי חיים.

אורך הקרשים היה עשר אמות, ומכאן אפשר ללמוד שהקרשים הם כנגד עשר הכוחות הפנימיים שבנפש, שלושת הכוחות השכליים (חב"ד – חכמה, בינה, דעת) ושבעת הכוחות הרגשיים (חג"ת – חסד, גבורה, תפארת נהי"ם – נצח, הוד, יסוד , מלכות).

היריעות שהקיפו את המשכן מלמעלה הן כנגד הכוחות המקיפים, כוח הרצון וכוח התענוג.

אך הפרט החשוב ביותר עליו דילגנו הוא האדנים. האדנים הם היסודות עליהם בנוי כל המשכן, בתוך האדנים היו מונחים הקרשים ועליהם נקשרו היריעות.

תרומה
קודם בניית המשכן משה רבנו "מתרים" את עם ישראל, כל אחד מתבקש לתרום תרומה מיוחדת לאדנים (בקע לגולגולת – חצי שקל), ותרומה מיוחדת לשאר חלקי המשכן בכל סכום שנראה לו (איש אשר ידבנו ליבו).

מדוע התרומה לאדנים היא נפרדת מהתרומה לשאר המשכן, מדוע התרומה לאדנים היא בסכום קבוע והתרומה לשאר חלקי המשכן היא שונה בין כל יהודי ויהודי ?

המשכן כאמור מסמל את נפש האדם, הכוחות הפנימיים (הכוחות השכליים והרגשיים) והכוחות המקיפים (כוח הרצון והתענוג), האדנים לעומת זאת מסמלים את כוח ה"קבלת עול", מסמלים את היסוד של עבודת השם.

היסוד הוא קבלת עול
היסוד של עבודת השם, הוא לא בהבנה השכלית של האדם או ברגשות שלו, הוא גם לא בכוח הרצון או התענוג, היסוד הוא בקבלת עול. פשוט לקבל את זה שיש בורא לעולם וצריך לקיים את רצונו.

מדוע זה היסוד?
כיוון שאם אדם בונה את כל הקשר לבורא על שכלו או רגשותיו, הוא עלול יום אחד לעזוב את הכל. הוא עלול יום אחד להפסיק להבין או להפסיק להרגיש וברגע אחד לוותר על כל מה שבנה. אמנם, חשוב להבין ולהרגיש, אך זה לא יכול להיות הבסיס, הבסיס חייב להיות משהו יציב וחזק, לכן צריך להיות על שכלי, אמוני. רק לאחר שיש בסיס טוב אפשר באמת להתחיל לבנות את המקדש הפנימי בכוחות הנפש.

מעובד מתוך שיחה של הרבי מלובביץ', ליקוטי שיחות חלק א'
נערך על ידי נדב כהן – מחבר הספר מודעות יהודית

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה