close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מחשבת עמלק ודיבור לעצמך

הרב אלעזר שנקריב אדר ב, תשעא18/03/2011

על שבת זכור, קרבנות על טהרת המחשבה, העצמה עצמית, בני דודנו ועמלק. הכל מתקשר לעולם המחשבה.

אנו עומדים פרשת צו שהיא השנה גם פרשת זכור בזמן שכולנו עומדים בצל הרצח הנתעב באיתמר והצונאמי. לגבי הרצח, לא צריך להתעמק כדי לדעת מי הם העמלקים בני-דורנו- דודינו שלא השתנו מאז צאתנו לגלות כאשר הם הציעו לנו דגים מלוחים ונודות נפוחים (זה מזכיר לנו הסכמי שלום תמורת פיסות נייר) שמטרתם להשלות כדי לחסל היל"ת אותנו.
נזכור גם את פוגרומי חברון וצפת וכו-דרך מחנות ההשמדה כשהם באו ככוח עזר למזימת הגרמנים (כפי שהעיד הרבי מקלויזנבורג זצ"ל שהיו במחנה בו שהה שלטים המיועדים ל"צוות" בשפה הערבית בנוסף לגרמנית). כמה דם צריך עוד להישפך ר"ל כדי שכל היהודים יראו שאין בהם אמונה בשום צורה. בכל זאת מה ההוראה שאפשר ללמוד בעבודת ה' מעניין כזה? ש"את העולם (בחוץ) נתן בלבם (בתוך היהודי)".

ב"נתיבות שלום" השבוע מוסבר על חומרת קרבן העולה שנשרף כליל למרות שהוא בא רק על הרהור הלב (מלשון "העולה על רוחכם היו לא תהיה") לעומת החטאת שבא על עבירה בפועל (בשוגג) שנאכל בחלקו. התירוץ שנוגע בעיקר לנו כאן הוא (דף כה): " דהנה הקב"ה ברוב רחמיו ברא תרופה למכה מן המכה עצמה, דכאשר יהודי נכשל בחטא יש לו מזה יסורי מצפון איך נכשל, היאך עשה נגד רצון ה'. ואז מתקיים בו כמאמר הכתוב (תהילים נא) זבחי א-לוקים רוח נשברה, הרוח נשברה היא זבחי א-לוקים לכפר על חטאו, והרי זה גם כן כענין מלבנו באש, שהשברון לב הוא כאש השורפת ומבערת את החטא. אמנם ענין זה הוא רק בחטאים שבמעשה, שכאשר יהודי חוטא במעשה נשבר לבו מזה, אבל כאשר אדם נכשל בהרהור הלב, אינו נשבר מכך בקרבו כי לא מרגיש כ"כ שעשה איסור, אף שלאמתו של דבר הר זה האיסור הגדול ביותר, שהרהורי עבירה קשים מעבירה...". הוא ממשיך שם שלכן הקרבן עולה יותר חמור כדי שנדע את חומרת כובד המחשבה.

לגבי עמלק שבא לפגוש אותנו בדרך אומר הרבי מפיאסצנה ב"אש קודש" מהארי ז"ל שדרך הכוונה מחשבה (שם הוא מסביר שכל החכמות (שקשורות למחשבה) של הגוים שנראות כה יפות ומוסריות משמשות להם בסוף כבסיס מחשבתי להצדיק שימושם ברצח, גזילה וכו')

לגבי העניינים שהזמן גרמא: באיתמר היתה אזעקה שעברו את הגדר אבל לא התייחסו לחומרת הענין בהתאם הוי אומר להזעיק את הצבא (איני דן ח"ו את אנשי הישוב הממונים על בטחון רק תורה היא וללמוד אני צריך). לגבי הצונאמי שהיא פלישה מן הים הקרוב כ"כ. בחסידות מבואר שהים הוא עולם המחשבה שהיא מכסה על מה שבתוכה כמו שאיו אדם יודע מה שבלבו של חברו. הנקודה המשותפת לכל העניינים המוזכרים היא שישנם מחשבות שכמעט לא נרגשות שבכוחם לגרום הרס וחורבן.

ניקח את כל הנ"ל לענין טיפולי בו אני עוסק שנוגע להרבה מאתנו. מה היא מחשבה היא גם דיבור שאדם אומר לעצמו. אם נשים לב היטב אנחנו נשמע שאנחנו מדברים לעצמנו ללא הרף בצורה שלא היינו רוצים שמשהו אחר ידבר כך אלינו. "איזה טמטום","אתה לא מסוגל" ועוד שהמסר שמשתמע הוא את/ה שלילי/ת. אם נשאל את עצמנו מה התועלת שאני אי פעם הפקתי מהאמירות-מחשבות האלו. האם אני מתחזק מזה או נחלש. האם השתנתי לטובה באותן נקודות עצמן שאני יורד על עצמי. כנראה שהתשובה שנשיב לעצמנו היא לא (אולי להיפך.)

אחד מהקליינטים הראשונים שהיו לי היה מאד בקורתי שלמרות מאמציי לא הצלחתי לעזור והרגשתי מאד רע. כנראה אני מטפל גרוע וכו-. התקשרתי לד"ר ר. וובולדינג (מי שאחראי על ההכשרה והאימון בשיטת REALITY THERAPYבעולם), פרשתי לפניו את המקרה וציפיתי לקבל הערות על צורת טיפולי בפציינט זה. במשך דקות ארוכות הוא שפך עלי טונות של חיזוקים מכל צורה אפשרית בלי לומר אף מילה על טיפול יותר יעיל (והרי תמיד יש והיה מה לשפר) שיחה שהעצימה אותי כפי שלא חוויתי מעודי. כפי שעמלק רוצה להשמיד אותנו כך פעולתן של אמירות ביקורתיות שלנו על עצמנו. המחשבות הלא מורגשות האלה משפיעות על כל ישותנו כי המחשבה היא הכי קרובה לנפש לכן אין לה הפסק. כשנשמע בפורים את פרשת מחית עמלק נתכוון גם לעמלק זה. גם כשנקיים עד דלא ידע כפשוטו כדאי לזכור את הפירוש החסידי: עד שאדם יידע (יעמוד מול בהכרה מלאה) את הלא (הרע האמיתי שלו) על מנת לשרשו, בלוקחנו את השמחה איתנו על כל השנה באופן שכל אחד דורש טוב גם לעצמו ודובר שלום לכל זרעו.

אלעזר שנקר מרצה, ויועץ מוסמך גם על ידי מכון גלאסר שבאה"ב. אפשרות לשיחות העצמה או במצבי קושי במגוון תחומי החיים גם בSKYPE 054-84-54-205 elazar613@gmail.com
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה