close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שילוח מתוך האלימות והשעבוד הפנימי

הרב אלעזר שנקרט שבט, תשעא14/01/2011

מדוע בני ישראל מבקשים לחזור למצרים, ערש הסבל, השעבוד והשליטה על גופם ונפשם? מה עומד בבסיס הרצון הזה?

השבוע התורה מספרת לנו על "שילוח" של בני ישראל ע"י פרעה עם כלים ושמלות ובני ישראל רואים נקמה באותם אנשים ששעבדו אותם באכזריות כה רבה לכאורה סוף טוב הכל טוב. אמנם מיד אחרי טביעת המצריים בניסיון הראשון (המים מרים) בני ישראל מתלוננים במקום לבקש יפה מים לשתות, שם ה' מראה להם לקחת עץ (מר) לזרוק אותו למים ובכך להמתיקם. ונותן להם כמה מצוות (מקצת פרשיות התורה שיתעסקו בהם) פחות מחודש אח"כ במדבר סין אין בשר לאכול... והעם- בואו נחזור למצרים! השם נותן להם מן עם המצוות התלויים בו. באים מסין לרפידים אין מים ושוב: "ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים ...." משה חש את אלימותם : "מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני" השם עונה תכה בצור וייצאו מים. רואים לכאורה דבר מאד תמוה הנטייה המוזרה במצבי התמודדות לרצות לחזור למקום הכי רע, ששחטו את הילדים שלך היכו והשפילו אותך ללא הפוגה. איך תרצה לחזור למצרים? אין זו אלא נטייה מזוכיסטית, יאמרו התלמידים של פרויד. האמת היא שכאן מתגלה הפן אולי הגרוע ביותר של האלימות: האלימות הפסיכולוגית והשלכותיה. אלימות זו לדוגמה בין בעל לאשתו (קיים ההיפך אבל מדובר על 5% לעומת 95%) היא זאת שמכינה את השטח לאלימות פיזית ומלווה אותה, היא גם זאת שהורסת את הקרבן מבפנים. באופן כללי הגדרתה היא: נקיטת עמדות (לא מקרה מבודד) ותקשורת שמטרתם להשמיץ ולשלול את היותו של הזולת. אותם דיבורים והתנהגויות מכוונות לערער או לפגוע בשני. להחשיב את השני כאובייקט על מנת להכניע אותו, לשלוט עליו ולשמור על המרות. מרכיביה הם: השליטה, הבידוד, הקנאה ללא פרופורציות, ההצקות בלי שיעור, שלילת השני (לפגוע בערך עצמי שלו), השפלת השני ולעשות אותו מגוחך , איום והפחדה, התעלמות מצרכיו הרגשיים. הדברים נעשים לעיתים באופן סמוי ובהדרגה. השני מגיע(ה) למצב בו היא מעורערת, מפוחדת, מבודדת, מבולבלת עד שכושר שיפוטה והחלטתה כמו נמחקו. היא יכולה גם לראות את עצמה כ"לא מספיק טובה" ואשמה במצב עד כדי הזדהות עם "האלים" (זה מנגנון הגנה על מנת להפחית את הכאב) והוא חדר לתודעתה "אין לי קיום בלעדיו" ( במקרים שיש ספק על הגינות ביחסים כדאי לשאול את עצמנו אם אני הייתי מתנהגת כלפיו כפי שהוא מתנהג כלפי מה הייתה תגובתו? ולא להסס לפנות לעזרה מקצועית) לפי זה נוכל אולי להבין שבני ישראל יצאו פיזית ממצרים אבל עדיין מנטאלית הם לקחו איתם את מצרים. השעבוד של פרעה לא היה מיד אלים, הוא אפילו שם דפוס לבנה על צווארו להראות שגם הוא עובד (עליהם). ובהדרגה השפיל אותם (נתן לגברים לעשות מלאכות של נשים וגם להיפך) עד שמעך תינוקות בקירות בניניו ולבסוף שחט ילדים להתרחץ בדמם. (ההשלכות של האלימות גם פסיכולוגית על הילדים גם אם אינם מוכים הן הרסניות לא רק להתפתחותו הרגשית אלא גם הגופנית) הוא היה אווילי ושיטתי ומטרתו הייתה לשעבד גם את נפשם ובמידה מסוימת הצליח. ועכשיו אולי נוכל להמחיש לעצמנו למה אם השם לא היה מוציא אותנו ברגע האחרון היינו שוקעים שם לעד כנוסח ההגדה :"ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה". לחזור לאני האמיתי זה תהליך שלוקח בהכרח זמן ומצריך הרבה אמפתיה והקשבה פעילה וכמובן למידה מחדש על ידי אדם מקצועי. אולי אפשר ללמוד גם סימוכין בפרשה מהשיטה של עזרה רגשית של וויליאם גלאסר (reality therapy) שאומרת שלמרות עבר מאד טראומתי הבעיה העיקרית של האדם היא שעכשיו איננו מממש את צרכיו הפסיכולוגיים, במקרה זה חירות ועצמאות. אמנם אם הוא ילמד בדרך מובנת שעדיין יש לו הרבה יותר בחירה מכפי שנדמה לו. ויש בכח מעשיו (ומחשבותיו) להשפיע על הרגש וגם על התפקוד הגופני שלו אם כי בעקיפין. וככל שיחווה הצלחות אפילו קטנות המקרבות אותו למימוש צרכיו הוא ישתחרר מהעבר שלו. לכן השם נתן ליהודים הלכות ומצוות מעשיות (שבת,דינים,מן) שדרך ההתעסקות בהן יגיעו לחירותם הנפשית. גם כשהמים מרים יש לקחת עץ מר (שמרמז על מידות –תחושות מרות) ולעשות מהם מעשה (להשליך –פעולה) לשנות את המורגש כפי שכתוב בספר החינוך:"אחרי המעשים נמשכים הלבבות". כשיש מצב של כעס שהיה כבוש תחת השעבוד, להכות (מעשה) את הסלע שלא ייפגע ע"י כך ולא בן אדם חלילה או בעל חי או עץ אפילו לא צלחת שנשברת, (לנתב את הרגשות גם אם הן יכולות להיות לגיטימיות ואז יש אפשרות לחיים (מים)) . לאחר מכן כשבא עמלק חברו של פרעה למלחמה העצה היא להלחם נגדו ולא להיכנע ורק כשידי משה מורמים מנצחים במלחמה. אולי זה מסמל את עליונותם של המעשים (יחד עם תפילה). לאור כל הנ"ל נבין אולי למה היהודים ביציאתם רצו לחזור כ"כ מצרימה כי פרעה שלח אותם. ולכן לא נחם א-לוקים דרך ארץ פלשתים (מלשון מבוא מפולש כמבואר בחסידות שם הכוונה על ליצנות אבל אולי אפשר לפרש כאן כחוסר מסגרת-בטחון ). אלא עזר להם להגיע לעצמאותם בהדרגה עד מתן תורה בו השתחררו מכבלי פרעה.

א-לעזר שנקר יועץ ותרפיסט מציאותי מוסמך גם ע"י מכון גלאסר שבאה"ב. מקבל בקליניקה בצפת ומכל מקום אחר ע"י סקייפ ומסנג'ר054-84-54-205 גם באנגלית וצרפתית.
[email protected]
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה