close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

טכניקה פרדוקסית של פרופסור משה בן-עמרם PHD

הרב אלעזר שנקרטז טבת, תשעא23/12/2010

מושג של בחירה קיים בין שני דברים שהם זהים לחלוטין שאם יש איזה מעלה באחד על השני שבגללה אני בוחר בו מעלתו כאילו הכריחה אותי לבחור בו ואני לא הייתי חופשי באמת לבחור.

פרשתנו, בה מתוארים קשיי גלות מצרים בפועל, מהווה לא רק מודל לשאר הגלויות וגאולתן של העם אלא גם של כל אדם באשר הוא בהתמודדויותיו עם עצמו וזולתו. ולמרות שכל ההתחלות קשות (ומאז בשורת הגאולה התחזקה הגלות לכאורה וכטענת משה רבנו עצמו בסוף הפרשה: למה הרעות לעם הזה וכו.) עם כל זה התחיל תהליך הגאולה (ראה מאמר:"מבוא לא סתום" בו דובר שתהליך של גאולה עובר דרך קשיים גם לגבי הפרט) ויש הוראות מאלפות שניתן לקחת גם לטיפול רגשי בו אני עוסק.
”ועתה הנה צעקת בני ישראל

באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אותם. ועתה לכה ואשלחך אל לפרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל הא-לקים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים.
(רש"י:ואף אם חשוב אני מה זכו ישראל שתעשה להם נס ואוציאם ממצרים) ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את הא-לקים על ההר הזה." לפי פירושו של רש"י שואל השפת אמת איך דיבר משה סרה על בני ישראל כשכל עניינו מסירות נפש עבורם ובגלל כך ג"כ נבחר ע"י השם להיות פרנס עליהם? אלא כשעלה צעקת בנ"י לפני השם ורצה לגואלם והיה עת רצון אמר היפך שבחם כדי לגרום שה' יאמר כי הם אכן ראויים בגלל התורה שיקבלו ע"י נעשה ונשמע. וביאור דבריו בדרך אפשר. משה רצה עבור עם ישראל גאולה מקסימאלית מהדרגה העליונה ביותר ובלתי מוגבלת לחלוטין ע"מ שתחדור את הדרגות הכי נמוכות (קשות) וגם שיהיה בכוחה לצאת מכל סוגי הגלויות עתידיות זו דרגה של אנכי=מהותו ועצמותו יתברך לכן שאל מי אנכי ז"א האם הגאולה דרכי (משה) תהיה ע"י הקב"ה בעצמו כפי שהבטיח "אנכי אעלך"? והוא לא הסתפק בשאלה אלא פעל שאכן יהיה כך, איך? ע"י פרדוקס-היפך שבחם! מבואר בספר "דרך מצותיך" של הצמח צדק הטעם שאנו אומרים הלל: מה לה' ולשבחים האלה? אלא ה' הוא מרומם מעל ענייני העולם וכדי "להמשיכו" בדרגות מוגבלות אנו מספרים בשבחו בעניינים קטנים כדי לגלות בפועל שאצלו קיימת כזאת גדולה שהוא יודע להיות קטן כמו שמשבחים איש עשיר כדי לגרום לגלות נדיבותו. עד"ז כאן הדרגה הבלתי מוגבלת לגמרי של ה' (אנכי) זו בחירתו החופשית. מושג של בחירה קיים בין שני דברים שהם זהים לחלוטין שאם יש איזה מעלה באחד על השני שבגללה אני בוחר בו מעלתו כאילו הכריחה אותי לבחור בו ואני לא הייתי חופשי באמת לבחור. לכן משה רבנו ע"י שאמר שאין זכויות לעם ישראל ובמעשיהם אינם שונים מהגויים, יצר את התנאים המאפשרים את בחירה חופשית (אנכי ואהי-ה קשורים לעצמותו כידוע) של ה' ביהודים כדי לגאלם, אולי כהכנה ג"כ לבחירה בפועל בהם (או מכוחה) בשעת מתן תורה כפי שהרב כותב בתניא פרק מ"ט שכשאומרים לפני קריאת שמע: ובנו בחרת מכל עם ולשון הכוונה היא על בחירת ה' (בשעת מתן תורה) "בגוף החומרי (שלנו) הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם." ובאדם הקטן ישנם לפעמים קשיים (גלות) כאלה שאדם רוצה מאד משהו, וכמה שהוא רוצה את זה יותר זה בורח ממנו כמו הפרעות שינה או קשיים של (א)נשים נשואים. וכן להיפך כשמאד חוששים ממשהו זה דווקא מתממש, זה נקרא בלשון של ו. פרנקל "כוונת יתר" ואחד הפתרונות לכך היא טכניקה פרדוקסית שאומרים לקליינט להכריח את עצמו לעשות הפוך: להיות ער בכוח, ולהיות גאה בדבר שחושש מפניו וכו'. מטרת טכניקה זו היא לרומם אותו (לעצמותו-עצמאותו) מבעייתו= הוא לא בעיה אחת גדולה ויותר על כך יש לו עליה גם איזו שליטה (בחירה). טכניקה זו יכולה גם כן להצליח בבעיות קשות כמו OCD, פוביות, פחדים וכו. ולטווח ארוך. כדאי לפנות לעזרה מקצועית גם עם קשיים קלים כי לפעמים קשיים אלו הם רק סימפטומים מקשיים רגשיים אחרים וזקוקים לטיפול כוללני.
מעצם הסיפור בפרשה ניתן ללמוד ממשה מסירות של מנהיג (גם הורה, מורה, מדריך חברתי) שדואג לטובה אמיתית של הזולת ואם הוא לא מתאים לדבר מסוים גם אם הוא נשלח על ידי הציבור, טובת הכלל קודמת ל"כסאולוגיה" ומי שהוא אחר יותר מתאים יבצע את המשימה. ומצד שני עמדה זו איננה תירוץ על עצלות שהרי משה רבנו היה מוכן להסתכן כפי שרואים במדרש בנוגע לפסוק בסוף פרשתנו "למה הרעות לעם הזה: "באותה שעה בקשה מדת הדין לפגוע במשה, וכיון שראה הקב"ה שבשביל ישראל הוא אומר לא פגעה בו מידת הדין" וזה מעיד גם כן על כושר עמידה בלחצים עבור טובת הכלל. אולי קיימנו בזה "הפוך בה והפוך בה דכולא בה" ובהפוך על הפוך.

א-לעזר שנקר יועץ רגשי ותרפיסט מציאותי מוסמך 00-972-54-84-54-205 בהמלצת רבנים ידועי שם גם הרב שמואל אליהו שליט"א. אפשרות לשיחות טיפוליות בצפת והאזור ומכל העולם ע"י סקייפ גם בצרפתית ואנגלית.
elazar613@gmail.com
elazar613@hotmail.fr
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה