close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בין מעשיו של פרעה לתרפיה של יושר

הרב אלעזר שנקרא שבט, תשעא06/01/2011

ניתוח מעשיו של פרעה והתעקשותו על פי תרפית היושר האישי מוליכה למסקנות מעניינות על מניעיו ועל מעמדו. מה זה אומר לנו?

"ויאמר ה אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו"..... ידועה השאלה: אם השם לקח מפרעה את הבחירה מדוע מגיע לו עונש על סירובו לשלח את בני ישראל מארצו. אני מבקש כעת לבוא אל פרעה, לתודעתו, על מנת להפיק בדרך אפשר לקחים רלוונטיים לנושא הבריאות הרגשית בו אני עוסק. שלא נטעה חלילה ונסתכל על התורה בעדשות כאלה או אחרות פסיכולוגיה, פילוסופיה, פיסיקה וכו- כאילו הם כלי מדידה לאמת הא-לוקית האין סופית שהרי השכל וכל מה שיוצא ממנו הוא נברא מוגבל מאד מעצם הגדרתו, אלא לראות פעם אחר פעם שכל דבר שרשו בתורה וכלשון הזהר: שה' הסתכל בתורה וברא את העולם ובמקום אחר: אין דבר שאיננו נרמז בתורה. כמו כן מקצועות מסוימים יכולים לעזור לנו להבין ברמה שלנו דברים מסוימים.

נחזור לענייננו. בעניין חוסר בחירתו של פרעה לא לרצות לשלוח והעונש שקיבל על זה. הרמב"ם (הלכות תשובה ו ) מסביר שהאדם יכול להרבות כ"כ לפשוע עד שניטלת ממנו האפשרות לחזור בתשובה. כמו שהגמרא אומרת (חגיגה טו.) שאלישע אחר שמע בת קול האומרת: "שובו בנים שובבים חוץ מאחר" ומאז הוא הרשיע ביותר ונענש.

ובכל זאת היה גם על פרעה וגם על אחר להתעקש ולהדחק להיכנע בפני השם כמו מנשה שעליו נאמר ויעש הרע בעיני ה' כתועבות הגוים... בכ"ז נאמר עליו "וכהצר לו חלה את פני ה' ויכנע מאד מלפני א-לוקי אבותיו ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו וידע מנשה כי ה' הוא הא-לוקים". וחכמנו אומרים (בסנהדרין קג.) שהשם עשה לו כמין מחתרת, חתירה, ברקיע כדי לקבלו בתשובה. יש לאדם כוחות רגילים ויש לו גם כוחות נעלמים אדירים שעל ידם הוא יכול להתעקש ולפעול דברים גדולים לעצמו ולזולת. ובמקרה של אחר עצם העובדה שהיה מסוגל לשמוע קול שמימי הייתה צריכה להפיח בו רוח קרבית להישאר ביהדותו. ולגבי פרעה לפי ה"שפת אמת" הוא עוד שמח על חיזוק לבבו ולפי עוד מפרשים עצם העובדה שנענש על אי שילוחו את בני ישראל מעידה שיכל ג"כ להיכנע ולהידחק לחזור בתשובה. במקום זה הוא נכנע ל"גורלו".
 
כדאי להסתכל על העניין והמשכו בעניים טיפוליות. ישנו סוג אחד של ייעוץ שפותח בארה"ב בשנות ה60 ע"י מאוראר (mowrer) הנקרא INTEGRITY THERAPY (תרפיה של היושר האישי) שעקרונותיה כדלהלן:
1) האדם איננו קרבן של התורשה או של כוחות חיצוניים. והוא מביע את אחריותו ע"י לקיחת החלטות משלו.
2) יש לכל אחד מצפון או ערכים שגורמים לו נקיפות מצפון כשעובר עליהם ואין זה נחשב לחולי אלא תוצאה של מעשים לא טובים וחוסר אחריות. 3) כשמישהו מגיב למעשים לא טובים של עצמו בהסתרתם כמו רובנו, מצפונו ממציא תופעות-סימפטומים שונים הנעים בין חוסר נוחות לדיכאון עד השבתה מוחלטת.
4) הדרך חזרה לחיים תקינים היא מעשי פתיחות (להתוודות) עם "אנשים משמעותיים".
5) האדם עם קשיים צריך להיות מעורה עם קבוצה של אנשים המציעים לו "עולם קטן" המשמש ככוח מתקן ומעצים.
6) פתיחות בעצמה איננה מספיקה אלא האדם צריך לקחת על עצמו להשיב או להתאמץ בהתאם לכישלון מסוים בחיים או מעשה לא אחראי.
7) כדי להישאר אדם אותנטי לא מספיק להיות פתוח ולתקן אלא צריך להרגיש אחראיות להפיץ את רעיון של יושר אישי לזולת בהגשת עזרה לסובבים המתקשים בעצמם.

לפי זה נוכל לבחון את פרעה והתנהגותו (גם של עמו) כנ"ל פרעה נכנע למצבו (1), נלחם במצפונו (2) או שלא היה לו כזה, לא התוודה באמת לא לעם ישראל ולא לקרוביו (4), לא שמע לקול עבדיו שהם העריצו לבסוף את משה (אם כי זו פעולה של השם ולא מהם באמת: "ויתן ה' את חן העם כו-") (5), שום פיצוי לא ניתן לעם ישראל רק השאלת כלים ושמלות (6), לא חזר והחזיר למוטב (7). לאור כל הנ"ל הוא (ועמו) סבלו מכל מיני סמפטומים (4): החיים מאבדים את גוונם המרגיע (ירוק) ונהיים אפורים (מכת ארבה) ומפסיקים לפרוח. עד שחשך עליו עולמו ואינו יכול לזוז (שלבים שונים של מכת חושך). ולבסוף מאבד את יקיריו שעוזבים אותו (מכת בכורות).

לסיכום: גם כשהגענו רחוק על ידי בחירותינו השגויות ומעשינו המטופשים, "כל עוד שהנר דולק אפשר לתקן" זה נכון כלפי עצמנו הזולת וא-לוקים. כמו כן עלינו להיות גלויים כלפי שלשתם ועל אף שיהיו קשיים ככל שיהיו יש לנו את הכוח הפנימי להתגבר ולהצליח להשתנות ולשנות את מצבנו גם לעבר אבל בעיקר לעתיד טוב הרבה יותר... גם אם נדרשת לכך עזרה מלמעלה וגם מקצועית אנחנו צריכים ויכולים לעשות את העבודה. וכמו שאומרים בבוקר כשרק פותחים את העיניים: מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי (ויכולת שלא) בחמלה. רבה אמונתך ( אתה מאד מאמין בנו).
נתינת כח ניתנת לנו בראש חודש שבט להתחדש בכל המובנים ובט"ו בו ראש השנה לאילנות המרמזים לנו שכמוהם יכולים אנו לגדול תמיד. ולפני כן בעשירי בו ישנה ההילולא (1950) של הרבי יוסף יצחק מחב"ד והוא בעל האמרה: "אף פעם לא אבוד" וחי לפיה למעשה: שמר על הגחלת יהודית ברוסיה הקומוניסטית נגד כל סיכויים, דאג לשלומם ותורתם של יהודי צפון אפריקה על ידי שליחיו והחיה את יהדות אמריקה ועוד. וזה גם חודש שבו התחילה (1951) נשיאותו של חתנו הנודע בשם הרבי מליובאוויטש שהגדיל את כל הנ"ל באין ערוך וידו הקדושה פרוסה עד היום על כל עולם היהדות ויש אומרים על כל העולם כפשוטו.

א-לעזר שנקר מרצה, יועץ ותרפיסט מציאותי מוסמך גם על ידי מכון גלאסר בארה"ב מקבל בצפת
אפשרות לשיחות מכל העולם ע"י סקייפ גם באנגלית וצרפתית.טל: 054-84-54-205
elazar613@gmail.com
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה