close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

עני בשמחה

הרב אלעזר שנקרה אדר ב, תשעא11/03/2011

לעיתים דווקא הקרבן שמוקרב מתוך עניות גדולה, עניות בדעת או עניות ממש, מתגדל באהבה ובנחת רוח גדולה על ידי הקב"ה.

קרבן
רק יצאנו מחומש שמות עם גילוי השכינה על המשכן, עבודת התרומה של בני ישראל והקמתו על ידי משה ובום נכנסים לעבודת הקרבנות. הקרבנות מרמזים לכך שלמרות הרע שבי צריך ואפשר להתקרב לה'.
הרבה דרשות נכתבו על ההקרבה הפנימית של הבהמה שבלבנו- יש שהוא שור נגח מלא רתיחת דמים, יש שהוא צאן, יותר עדין אבל עדיין בהמה, וכו' אולם היסוד הוא שיש עבודה שלימה שבה הטוב שבי מתעסק להכשיר ולעדן את הפחות טוב על מנת לקרבו אף הוא לה' וזה תלוי ברצוני.
פורים בפתח ואני לא כל כך שמח, אני גם סוג של היפר אקטיבי וקשה לי עם דברים ארוכי טווח, אני נכשל גם במצוות שבין אדם לחברו (מילא אם זה היה נוגע רק לי, אבל לסובבים, מה הם אשמים), גם המצוות שלי זה לא משהוא, מצוות אנשים מלומדה בלי חיות...ריבונו של עולם מאיפה אני מתחיל?
בסיפור "החכם והתם" שבסיפורי מעשיות של רבי נחמן, התם היה איש פשוט לא בקי במלאכתו-הסנדלרות, הוא היה צריך לעבוד הרבה והנעלים יצאו בכ"ז עקומות קצת. תמיד היה שמח. ולמרות שכל מה שהיה לאשתו לתת לו לאכול היה לחם, הוא טעם בו טעם כל המטעמים ושיבח אותם ומן הסתם היה לה גם כן טוב איתו . במאמר מוסגר נאמר שיש תופעה רשומה אצל אנשי מקצוע, שהדרישות של החברה לגבי תפקוד ה"גבר" יכולים לתסכל מישהו שאיננו רואה את עצמו עומד בהם והוא יכול להפוך לאלים עם קרוביו (באמת אין לזה הצדקה, שיפנה לעזרה רגשית). בנוגע אלינו אנחנו נעולים על איזה תמונה אידיאלית מה עלינו להיות ואם זה לא מסתדר אנו וקרובינו סובלים.
מול כל זה יש בפרשה גם קרבן של עולת העוף, שאדם מביא כשהוא עני (גם עני בדעת) והוא נשרף עם נוצותיו ולמרות הריח הדוחה יש לה' שמחה ונחת ממנו. כ גם לגבי האדם, לעיתים דווקא קרבן שבא מעניות גדולה יכול להיות נחת רוח גדול לה'.
במקום אחר רבי נחמן כותב שיש להביא אפילו את היגון ואנחה לתוך השמחה, על דרך מחול של אנשים שמחים שתופסים מי שהוא עומד מן הצד ומכניסים אותו לריקוד. מה זה אומר? או קיי אני הגרוע שבגרועים אבל אני יהודי, מניח תפילין, מתפלל איך שהוא, עושה מצווה פה ושם זה שבח גדול לה' שגם האפסים מתקרבים אליו "ויראו אותו כל אפסי ארץ" כמו שהזהר אומר שרק אחרי שיתרו התקרב הייתה אפשרות שתינתן התורה. ועצם העובדה שמפריע לי מה שהוא לגבי מעמדי זה אומר שאני איך שהוא מרגיש את קירבתו של ה'. אם אני יודע שה' אוהב אותי כפי שאני, אוכל גם לאהוב את עצמי וגם את האחרים.

אלעזר שנקר יועץ ותרפיסט מציאותי מוסמך גם ע"י מכון גלאסר שבארה"ב. אפשרות לשיחות העצמה ובמצבי קושי שונים מהמשפחה עד לעבודה גם בסקייפ מכל העולם 054-84-54-205
[email protected]
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה