close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נ"ג - באור נוסף למות תלמידי ר"ע/מדוע ר"ע שם עצמו נושא כליו

הרב שמעון פרץכו שבט, תשפא08/02/2021
פרק נז מתוך הספר ואהבת
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק נז מתוך הספר ואהבת

תגיות:

פרק נ"ג

    לפני שאנחנו חוזרים לנושא שלנו להסביר מדוע האחדות כל כך חשובה, אני רוצה להוסיף עוד פרטים שיסבירו לנו קצת יותר את הניסיון הקשה שהיה לתלמידי ר' עקיבא. אתן לך רמז: צריך לדקדק בלשון הגמרא.

-       יש לי רעיון. לשון הגמרא היא "לפי שלא נהגו כבוד זה בזה". מהמילים "זה בזה" משמע, שהחטא היה שלא נהגו כבוד בחברים שלהם, אך באנשים אחרים הם כן נהגו כבוד.

-       יפה מאד. השאלה הבאה היא מדוע. מדוע יש הבדל בין החברים שלהם לבין אנשים אחרים?

-       אולי

משום שהם מכירים את החברים שלהם היכרות קרובה ויודעים גם את החסרונות שלהם ולכן לא כל כך מכבדים אותם, לעומת אנשים אחרים שלא מוכרים להם.

-       אולי. לענ"ד יש הסבר נוסף להבדל והוא יוביל אותנו לסיבה נוספת מדוע דווקא תלמידי ר' עקיבא נענשו ולא תלמידים של רב אחר. לצורך הבנת העניין צריך להבין מה מיוחד בחברים שלהם. התשובה היא שגם החברים שלהם היו תלמידי חכמים. ותלמידי חכמים צריך לכבד יותר מאשר אנשים רגילים. הם כיבדו את החברים שלהם כמו שהם כיבדו אנשים אחרים, אך זה לא מספיק. זו פגיעה בכבוד התורה והעונש עליה חמור.

-       זה גם מסביר מדוע הם נענשו דווקא בימים שלפני מתן תורה. בימים אלו עם ישראל מתכונן לקבל את התורה ומנסה לחזק בקרבו את כבוד התורה ואת גדולתה ותפארתה. ולכן בימים אלו הם היו צריכים לעשות מאמץ מיוחד לכבד יותר את חבריהם שהם תלמידי חכמים ולא לפגוע בכבוד התורה. בימים אלו הקטרוג עליהם היה גדול יותר.

-       יפה מאד. ולמה דווקא תלמידי ר' עקיבא ולא תלמידים של רבנים אחרים? הרי לא הגיוני שרק תלמידי ר' עקיבא לא נהגו כבוד מספיק בחברים שלהם שהם תלמידי חכמים?

-       אפשר לענות על פי מה שהרב אמר קודם. מהם הקב"ה תבע יותר לכבד. מהם הקב"ה תבע יותר לאהוב מאשר מאנשים אחרים.

-       נכון מאד. ויש לי תשובה נוספת שלא סותרת את המהלך הקודם אלא משלימה אותו. ר' עקיבא הכיר בערך העצום שיש לתלמידי חכמים, יותר מאשר שאר חכמי דורו. תלמידי ר' עקיבא בוודאי שמעו זאת ממנו ולכן כלפיהם הייתה תביעה מיוחדת לכבד תלמידי חכמים. בבית דין של מעלה נטען כלפיהם: "אתם הרי שמעתם מְרַבּכם מהי מעלת תלמיד חכם ומדוע בכל זאת לא כיבדתם כראוי את חבריכם?!".

-       היכן למדנו שר' עקיבא הכיר יותר משאר חכמי דורו את המעלה של תלמידי חכמים?

-       גמרא במסכת פסחים (כב:) –

    "כדתניא: שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני, היה דורש כל אתים שבתורה. כיון שהגיע (דברים י) לאת ה' אלהיך תירא - פירש. אמרו לו תלמידיו: רבי, כל אתים שדרשת מה תהא עליהן? - אמר להם: כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה.

    עד שבא רבי עקיבא ודרש: את ה' אלוהיך תירא - לרבות תלמידי חכמים".

    שמעון העמסוני חשש לרבות תלמידי חכמים מהמילה "את ה' אלוקיך", כיון שמשמע מכך שיש דמיון בינם לבין הקב"ה. סבר בלבו: כיצד יתכן שישנם בני אדם במדרגה כל כך עליונה עד שניתן להשוות את כבודם במידה מסוימת לכבודו של הקב"ה ולדרוש לכבדם מהמילה "את". לעומת זאת, ר' עקיבא הכיר במדרגתם הגבוהה והעליונה שאין קרוב לקב"ה יותר מהם ולכן דרש "את" - לרבות תלמידי חכמים.

-       עכשיו הקטרוג עליהם די מובן לי: בתור תלמידים של ר' עקיבא, שבוודאי הסביר להם את המעלה של תלמיד חכם, אין להם תירוץ מדוע לא כבדו מספיק את חבריהם שהם תלמידי חכמים וראויים לכבוד המתאים לתלמידי חכמים, ובפרט בתקופה כזו בשנה, שהיא זמן של עבודה על כבוד התורה וכבוד תלמידי חכמים.

-       כיוון שכבר הזכרנו את הסיפור על ר' עקיבא ובר כוכבא, שר' עקיבא התנדב להיות נושא כליו, ברצוני לשאול אותך מדוע ר' עקיבא עשה זאת? היו חסרים לבר כוכבא נושאי כלים צעירים וחזקים?

-       האמת היא שאין לי תשובה, אך יש לי שאלה. אפשר?

-       בשמחה.

-       למדתי ברמב"ם שאחד התנאים להיות משיח בן דוד הוא להיות תלמיד חכם גדול. באופן פשוט, ככל הידוע לנו, בר כוכבא לא היה תלמיד חכם גדול וכיצד חשב ר' עקיבא שהוא המשיח?

-       שאלה מצוינת ויחד עם השאלה שלי מובילה אותנו למסקנה אפשרית: ר' עקיבא חשב שאם הוא יהיה נושא כליו של בר כוכבא זה יספיק ויהווה תחליף הגון לכך שְבַּר כוכבא עדיין אינו גדול הדור בתורה. ר' עקיבא חשב שכאשר הוא יהיה נושא כליו של בר כוכבא תהיה לו עליו השפעה רוחנית גדולה והוא ינחה אותו בכל אשר יפנה וידריך אותו לפי התורה בכל השלבים הראשונים של ביסוס מלכותו ובניית בית המקדש וכן הלאה.

    ובינתיים, במשך כל השנים הללו שיבואו, הוא ילמד אותו תורה ודעת כפי יכולתו ואף יכשיר אותו לנבואה, וה' ייתן לו שכל טוב להבין ולזכור את התורה וייתן לו רוח הקודש עד שיתקיימו בו דברי הרמב"ם שתהיה בו חכמה יותר משלמה ויהיה נביא גדול קרוב לנבואת משה רבנו[1].

-       אך מדוע שבר כוכבא ישמע בקול ר' עקיבא ויעשה כהדרכתו?

-       ראשית, כנראה שר' עקיבא ראה שבר כוכבא מעוניין בכך. שנית, אל תשכח את עשרות אלפי תלמידי ר' עקיבא שהתנדבו לצבא בר כוכבא ועלולים לצאת ממנו אם יורה להם ר' עקיבא לעשות כך, אם בר כוכבא לא ישמע בקולו.

 

[1] הל' תשובה סוף פ"ט. לענ"ד מדברי הרמב"ם בסוף הל' מלכים [פרקים יא ויב] מוכח, שלא מוכרח שהמשיח יהיה נביא כבר בתחילת הופעתו אלא שרק לאחר מכן הקב"ה יערה עליו רוח ממרום של רוח קודש ונבואה.

הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה