close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שמחת בית השואבה

הרב יניב חניא  טז תשרי, תשעד  20/09/2013

.......................

שאלה:

מה המקור ל"שמחת בית השואבה", מה זה בדיוק?

תשובה:

אחד הציווים היותר מיוחדים הנוגעים לחג הסוכות הוא הציווי להיות שמחים, התורה מצווה במפורש- ושמחת בחגך והיית אך שמח. כאשר בית המקדש קיים היו נוהגים לקיים את המצווה הזו בצורה מיוחדת בבית המקדש,היו שמחים בצורה מיוחדת כל שבעת ימי החג. מכיוון שבחג ישנה מצווה מיוחדת נוספת- מצוות ניסוך המים על המזבח, הרי שנהגו לקשור את שתי המצוות ושמחו בהבאת המים למקדש שמחה גדולה, שמחה זו קרויה "שמחת בית השואבה". בימינו נוהגים לעשות זכר לשמחה זו, לשמוח בימים מסויימים בחג הסוכות, לשיר ולרקוד. כמו כמעט כל המצוות שלנו מדובר על זכר למצווה שהיתה בבית המקדש ואנו מתפללים שנזכה לקיים את מצוות השמחה בבית המקדש עצמו בקרוב.