close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

דמויות בעולם העליון

הרב יניב חניא  כה ניסן, תשפ  19/04/2020

.......................

שאלה:

שלום האם לכל פריט בעולם הזה יש צלם בעולם הבא? למשל הבנתי שאפילו השולחן מעיד על האדם שברך עליו בעולם העליון. האם גם כלב שאדם מגדל יש את ההיבט הרוחני שלו בעליון כלומר הדמות ? בנוסף האם כלב הוא שר של גהנום ? האם יכל אדם לראות את הכלבים שהוא מגדל בעליונים? תודה

תשובה:

לא ממש הבנתי את השאלה. אבל אם הבנתי, אז נדמה לי שכן, יש עולמות רוחניים שמקבילים לעולמות שלנו ולכאורה אמור להיות בהם כל מה שיש כאן. או הפוך בעצם- כל מה שיש כאן בעולם זה "גיבוש" חומרי של כל מיני מדרגות רוחניות, שמתגבשות ומצטמצמות עד שהן מופיעות כאן.

לא חושב שהשר של גיהנם זה כלב דווקא, זה משהו רוחני, לא משהו גשמי כמו שאנחנו רואים
תשובות נוספות בנושא-
פרשת שבוע
הכוונה היא שנזרקה בו רוח הקודש, כלומר- שהוא אמר את זה בצורה הנכונה אהל לא ממש הבין מה נאמר. זה דבר י
נטיות של מלך
לא ממש הבנתי אם זו שאלה או אמירה או תשובה ואם זו שאלה מהי. אולם על פניו נדמה לי שיש כאן פירוש פשטני
מוזיקה
זו שאלה שתלויה יותר בהנהגה ולא ממש בהלכה, ברמות רוחניות מסויימות צריך להימנע משמיעת מוסיקה שאיננה "
מוזיקה באירועים

שמיעת מוסיקה לא דתית היא לא איסור מפורש והיא שייכת בעיקר לתחומים של רוח ההלכה וגדרי מעין אלו ולכן