close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

איסור אוננות ?

הרב יניב חניא  ז אדר א, תשפב  08/02/2022

.......................

שאלה:

האם איסור אוננות מופיע בתריג מצוות ? מה המקור ? האם ניתן לצוות על משהו שלרוב קשה לעמוד בזה ? האם איסור מן אואלי מתריג מצוות ? מה המקור ? האם יש איסור גם כאשר האשה רוצה ?

תשובה:

טוב, זה פחות או יותר כל התורה כולה על רגל אחת...

בקצרה- איסור אוננות נלמד ממעשה ער ואונן, בספר בראשית, שם כתוב שהקב"ה המית אותם, וזה נחשב לחטא חמור.

למרות שיש דעות שלא מחמירות עד כדי חטא דאורייתא בזה (יש ראשונים שמקלים בחומרת החטא), אז התשובה היא כן, יש ציווים קשים בתורה... וחלקם אפילו קשים מאוד. יש אנשים שקשה להם הענין של משכב זכור, יש אנשים שקשה להם ציווים על רגשות, יש כאלה שמאוד מתקשים לשמור ריחוק מעריות וכדומה- אולם התורה מצווה על דברים קשים.
באוננות, ספציפית, יש המון נפילות, אולם מי שמצליח ל"צאת" מזה, הרבה פעמים רואה שזה אפשרי.

ושוב, אין ספק שבימינו מחמירים בזה מאוד, אולי קצת יותר מידי בתיאור החומרה.

אין איסור מין אוראלי מתרי"ג מצוות, זה מופיע בגמרא, אבל בוודאי איננו מתרי"ג מצוות שנמנים כתרי"ג.
תשובות נוספות בנושא-
שפיכת זרע וניקיון
לצערו בימינו אין לי דיני טומאה וטהרה ישירים, כלומר- מכיוון שאין בית מקדש ואין תרומה טהורה (בהנחה שאת
בינו לבינה
ודאי שצריך לנשק את הכלה בחדר ייחוד וכן לעשות כל מה שצריף כדי ל"רצות" אותה ולעשות את המפגש של האישו
דרך תשובה
זה בהחלט נראה כמו חטא, בעיקר ביום כיפורים. 
מידי פעם אני נשאל כאן על עניין של הרהורים וטהר
ביאה דרך איברים לזוג צעיר
זו שאלה קשה. כי יש בה איזה "רקע" לא מובן לי. הרי אם עדיין לא התחתנתם, איך ניתן לקבוע מה יהיה? או מ
בינו לבינה...
לא צריך להרגיש נבוכה בגלל עצם השאלות. הן לחלוטין לגיטימיות. אולי הניסוחים קצת חדים... אבל אני רגיל.
האם יוסף ואליהו הצדיק היה נשואים?
ליוסף היו אשה ובנים. אם כי הוא התחתן בגיל מבוגר.
לאליהו אני לא יודע.
על יעקב אבינו כתוב שה