close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זימון של בנות, האם מותר

הרב יניב חניא  יג כסליו, תשפג  12/26/2022

.......................

שאלה:

לאחרונה יש יותר ויותר שאומרים שבנות יכולות לזמן. האם מותר לבנות לזמן?

תשובה:

בגמרא כתוב ש"נשים מזמנות לעצמן". אולם במקום אחר כתוב שלא מזמנים על נשים. גדולי הראשונים נחלקו בשאלה מה כוונת הדברים, האם נשים חייבות לזמן על פי דברי הגמרא, או לא. בסופו של דבר המסקנה היא שנשים יכולות לזמן כשהן בפני עצמן (דהיינו לא לגברים, אבל אם יש שלוש נשים הן יכולות לזמן לעצמן), וישנם דעות שהן אפילו חייבות לזמן. כיום נוהגים ברוב המקומות שנשים לא חייבות לזמן כשהן אוכלות לבד, הן לא מזמנות אף פעם לגברים ואם יש גברים שחוייבו בזימון, הרי שגם הנשים חייבות לשמוע ולענות על הזימון.
בכל מקרה, השולחן ערוך והמשנה ברורה שם כותבים במפורש שהן לא מזמנות כשיש גברים בחבורה ויוצאות ידי חובה בזימון של הגברים בגלל סיבות של צניעות.
תשובות נוספות בנושא-
הסבר "רוב שיחת הנשים בדברי ..דרך ארץ רבה
לא זכור לי כרגע מאמר שעוסק בזה ישירות, אני אחפש לך ואעדכן את התשובה אם אמצא בעז"ה.
צניעות האשה
ההגדרה המדוייקת של דיני צניעות, כמו אורך השרוולים, הברך, השיער וכדומה... נלמדת בדברי חז"ל, שלומדים
בליעת מילים בהבדלה
את לא חייבת לשתות מהיין כדי לצאת ידי חובת ההבדלה. גם גברים וגם נשים אינן חייבים לשתות מהיין ולכן את
דרך תשובה
זה בהחלט נראה כמו חטא, בעיקר ביום כיפורים. 
מידי פעם אני נשאל כאן על עניין של הרהורים וטהר
ברית מילה עושים רק לגברים כי הם השולטים?
טוב, זה כמובן ניסוח מוטה. ממישהו שהתחיל מכך שיש ביהדות אפליה ואז כתב את התשובה.

ודווקא בב
באיזה גיל אישה כבר לא יכלה להקלט?
נשים מתקשות להיכנס להריון פחות או יותר מגיל 40. כל שנה מעל גיל 30 היא קריטית והקושי עולה, אולם נדמה