close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

המשך התרת נדרים

הרב יניב חניא  טז תשרי, תשעה  10/10/2014

.......................

שאלה:

אז מה עלי לעשות אם אמרתי שאעשה משהו ולא עשיתי? זה לא נחשב נדר שצריך לעשות עליו התרת נדרים?

תשובה:

לדעתי לא, אם לא אמרת שזה נדר, את צריכה להעמוד בדיבורך, אבל זה לא נדר. אז את צריכה לעשות על זה תשובה, אבל לא התרת נדרים.
תשובות נוספות בנושא-
התרת נדרים
לא כל כך הבנתי את הדוגמא, מדוע מה שהבאת שם זה נדר? זו אולי אמירה, אבל לא ממש קבלת נדר. אני לו חושב ש
תפילה

קבלת שבת איננה כמו קריאת שמע או עמידה, כך שאם הציבור עסוק בריקודים נראה לי שמותר לדבר עם החברה. כ

התרת נדרים
ניתן לעשות התרת נדרים הן בערב ראש חודש אלול, הן בערב ראש השנה והן בערב יוה"כ. ניתן גם בכל יום במהלך