close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כיסוי עניים בקריאת שמע

הרב יניב חניא  ל אדר א, תשעד  02/03/2014

.......................

שאלה:

נוהגים לכסות את העיניים בקריאת שמע. האם יש בזה חיוב הלכתי? מי שלא כיסה צריך לחזור על קריאת שמע?

תשובה:

אני מכיר שני הסברים לכיסוי העיניים בקריאת שמע- האחד הוא כדי שהאדם לא יראה דברים שיסיחו את דעתו בקבלת עול מלכות שמיים ושני הוא כי צריך ל"שוטט עם העיניים" למעלה, למטה ולצדדים בזמן אמירת קריאת שמע, כדי להראות שהקב"ה שולט בכל העולמות, ואם לא יכסו את העיניים האדם יתבייש לשוטט כך עם עיניו. ישנו גם טעם נוסף וחשוב על פי הסוד לכיסוי העיניים. בכל מקרה, אם קוראים קריאת שמע ללא כיסוי העיניים, אין צורך לחזור. מצד שני, חכמים קובעים שאם אדם לא כיוון בפסוק הראשון של קריאת שמע, הוא צריך לקרוא אותו שוב בכוונה
תשובות נוספות בנושא-
שמע על המיטה
כל הדברים הללו הם מנהגים ואפשרויות התנהגות, אתה לא חייב להגיד 12 פעמים אם זה מעיק עליך.
קיראת שמע
אמא שלך אכן צודקת במובן הזה שלא חייבים לשבת בכל התפילה (אלא אם כן את הנסיעה או שמשהו שיכול לטרוד את
קריאת שמע על המיטה 2
מה שנהוג זה לקרוא את כל שבעת הימים, כולל הברוך שם כבוד מלכותו בסוף. ואז לחזור שלוש פעמים על הפסוק של
קריאת שמע על המיטה
לאלו פרשיות אתה מתכוון? לחלק מתוך אנא בכח או למשהו אחר?