close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נטיות של מלך

הרב יניב חניא  ד אב, תשעג  11/07/2013

.......................

שאלה:

שלום לרב! א. משיח נשמה כוללת שלמה ומושלמת המכילה בתוכה ניצוצות של יהודי ויהודיה בתוך נשמתו. ב. 1: " פַּלְגֵי מַיִם לֶב מֶלֶךְ בְּיַד ה', עַל כָּל אֲשֶׁר יַחְפֹּץ יַטֶּנּוּ. האם מלך המשיח אותה נשמה שלמה ואין סופית כנסת ישראל שנחה עליו רוח " הויה" מעל כל תפיסה זמן ומקום חי מעל הטבע... האם יכל להיות בו נטיות הומוסקסואליות ומשיכה לבני מינו ? הרי אצלו אין פירוד חס ושלום בין זכר לנקבה כי הוא שלם! גם האדם הראשון היה מושלם לפני החטא וידוע שקיים יחסים עם חיות מחלק מהפרשים לפני שחווה ניבראתה. במסכת יבמות יש פירוש נועז: "וא"ר אלעזר, מאי דכתיב: "זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי?" מלמד, שבא אדם על כל בהמה וחיה, ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה". בכל אופן האם נטיותיו וזהותיו המיניות הם בשליטתו או שאלוקים שולט על כל מעשיו? כי כתוב ששנאה ואהבה של המלך הם לא בשלטתו אל הקדוש ברוך הוא מטה את לבבו.. אם להיות רע או טוב... בתודה אשמח ליחס.

תשובה:

לא ממש הבנתי אם זו שאלה או אמירה או תשובה ואם זו שאלה מהי. אולם על פניו נדמה לי שיש כאן פירוש פשטני מאוד של דברי חז"ל שהם לא תמיד כאלה. חכמים אומרים דברים שנועדו להעביר רעיונות רוחניים, לא לפרט את הנטיה המינית של אף אחד, ולכן הפרשנות נראית לי מאוד פשטנית. כאשר אומרים על מישהו שהוא "נשמה כללית" אין הכוונה לומר שהוא מתעניין בכל האנושות מבחינה מינית, אלא רוחנית, נפשית וכדומה...
תשובות נוספות בנושא-
להדליק נר
בספרות הרוחנית יש קשר בין נר, מרות ואש לנשמה. הביטוי הידוע ביותר הוא "נר השם נשמת אדם", אבל יש עוד
מוזיקה
זו שאלה שתלויה יותר בהנהגה ולא ממש בהלכה, ברמות רוחניות מסויימות צריך להימנע משמיעת מוסיקה שאיננה "
ימות משיח
כן, זה נכון כמובן. אולם יש שלבים שונים שעדיין לא ידועים לנו. כלומר לא יודע בוודאות שב"ימות המשיח"