close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נטילת ידיים על ציפס

הרב יניב חניא  ו אלול, תשעו  09/09/2016

.......................

שאלה:

האם צריך ליטול ידיים על אכילת ציפס, בגלל דבר שטיבולו במשקה?

תשובה:

נתחיל אולי מההסבר לשאלה- על פי חכמים צריך ליטול ידיים לפני שאוכלים דבר שטיבולו במשקה. כלומר שהוא רטוב באחד משבעת המשקים שחכמים מונים- יין, דבש דברים, שמן זית, חלב, טל, דם ומים.
למרות שיש כאלו שלא נוהגים בימינו ליטול ידיים לדבר שטיבולו במשקה, רוב הפוסקים מסכימים שכך יש לנהוג וכך נוהגים רבים.
מכאן, לכאורה, נובעת השאלה האם צריך ליטול ידיים לפני אכילת צ'יפס, כי הרי הצ'יפס מטוגן והוא "רטוב" ולכן יש ליטול ידיים. אולם, צ'יפס מטגנים ברוב רובם של המקרים בשמן צמחי, שמן סויה או קנולה ולא בשמן זית, ושמן כזה איננו אחד מהמשקים שעליהם צריך ליטול ידיים ולכן לא צריך ליטול ידיים לפני אכילת צ'יפס גם אם הוא רטוב משמן.
תשובות נוספות בנושא-
מודה אני לפני נטילת ידיים
התשובה היא כן, אומרים מודה אני לפני שנוטלים ידיים.
הסיבה לכך היא שאנחנו רוצים מיד אחרי שמתעוררי
שירותים בתוך חדר אמבטיה
אם השירותים נקי, ובדרך כלל השירותים בימינו נקיים, אין צורך של ממש.
 בכל זאת טוב לנהוג לפחו
מים אחרונים
1. המקור הוא הגמרא שקובעת שמים אחרונים הם חובה כדי לנקות את היידים לםפני הברכה ומעוד סיבות כמו מלח ס
ברכה

למרות שמבחינה הלכתית זה לא ממש אסור ובמקרה הדחק מותר לשפשף את הידיים לשם ניקיון ואז לברך, נהגו כו