close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מוסיקה בספירת העומר של הקורונה

הרב יניב חניא  כב ניסן, תשפ  16/04/2020

.......................

שאלה:

האם בעקבות המצב קורנה וכו' סגורים בבית האם יש אפשרות לשמוע מוזיקה בימים אלה? כלומר בימי העומר של הקורונה?

תשובה:

האבילות בספירת העומר ואי שמיעת מוסיקה הם מנהג ולא דין של חכמים, ומכיוון שיש דעות שהאבלות בספירת העומר מתחילה רק בר"ח אייר, נראה שבשנה הזו בודאי אפשר לסמוך על זה ולהתיר לשמוע מוסיקה לפחות עד ראש חודש אייר. גם בגלל הלחץ בבית עם הילדים וגם בגלל המצב העגום גם ככה. ואז יהיה מותר לשמוע מוסיקה ביום העצמאות ומיד מל"ג בעומר (יח באייר), ככה שישארו מעט ימים שבהם ננהג את איסור שמיעת המוסיקה.
תשובות נוספות בנושא-
תענית בכורות בצל הקורונה
השנה התירו להשתתף בסיומי מסכת וירטואלים, דרך הרשת, או בסיומי מסכת דרך הטלפון, בניגוד לרוב השנים. בגל
מוזיקה בעומר לחולי הנפש
כן, מותר. בפוסקים כתוב במפורש שמי שצריך את המוסיקה שלא למטרת הנאה רגילה וצרופה, אלא לצורך כלשהוא, כו
שריקה בשבת
כן, מותר, זה סעיף מפורש בשולחן ערוך שמותר לשרוק בשבת.
מוזיקה בספירת העומר
באופן כללי נוהגים שלא לשמוע מוסיקה בספירת העומר, כצער על תלמידי רבי עקיבא שמתו בזמן זה על פי חז"ל.<
מוזיקה לא דתית בשמחות
זו שאלה שנוגעת בעיקר להשקפה, ופחות להלכה. כלומר- ודאי שיש שירים לא צנועים שאותם אסור לשמוע. אולם שיר
מוסיקה בבין המצרים
כן. אני סבור שכן, אחרי חצות זו כבר אווירה של שבת ומותר. אולי מלבד בשבת חזון שבה יש שנהגו מנהגי אבילו