close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תפילין רבנו תם לי נראה כעבודה זרה

הרב יניב חניא  כד תשרי, תשעט  03/10/2018

.......................

שאלה:

מדוע צריך להוסיף רבנו תם. האם תפילין הם לא להזכיר לנו למי אנו מתפללים? ואם כן, מה משנה סדר הפרשיות בתוכם? האם בגלל מחלוקת בין ראש"י לנכדו הוסיפו עוד תפילין ומה אם יקום רב בישראל שיחלוק על רבנו תם האם יוסיפו תפילין נוסף

תשובה:

יש הרבה מאוד "יסודות" שהלכה ובאמונה שצריך להכיר ולהסביר לפני שעונים על השאלה שלך. ולא נוכל לפרט את כולם, אולם נראה שהמינימום הוא כך-

1) ישנה השתלשלות הלכה מאוד ברורה בעם ישראל- מהתורה שבכתב לתורה שבעל פה (משניות, גמרא), שאחרי שכל אחד מהן נחתם לא חולקים על מה שנאמר קודם. בשלב הבא ישנם ראשונים שלמדו את הגמרא והסבירו אותה... הם מפרשים למה התכוונה הגמרא (שמסבירה למה התכוונה המשנה שמסבירה למה התכוונה התורה). זוהי השתלשלות מסודרת של ההלכה... וגם אצל הראשונים יש מחסום... כלומר- אחרי הראשונים לא ניתן לחלוק על דעתם יותר...

2) רש"י ורבינו תם הם ראשונים. הם עוסקים בפירוש הגמרא ומסבירים למה היתה הכוונה באמירות ההלכתיות שבה... והם מפרשנים את כוונתה. הם לא "ממציאים" הלכות או מחלוקות אלא חולקים ביניהם מה פירוש התורני של השלב שלפניהם. ובדרך כלל (וכך גם במקרה של התפילין), הם משקפים מחלוקות קדומות יותר בדורות שקדמו להם. כל אחד מהם קיבל מסורת הלכתית ואותה הוא מביא בפרשנות. ואכן, היו עוד שיטות בסידור התפילין... אולם שתי אלו התקבעו כשיטות מובילות. כשאנחנו אומרים מחלוקת רש"י ורבינו תם אנחנו רק מביאים את השלב האחרון של המחלוקת... אולם היא התחילה לפני.

3) אף אחד מדורנו או מדורות האחרונים לא יכול לחלוק על רש"י ורבינו תם ול"המציא" עוד שיטה. הוא יהיה חייב למצוא ראשון שאומר כמוהו (ראשון שגם הוא יסביר את הגמרא או את המקורות שלפניו...).

4) הדיוק בפרטים הקטנים, כמו סדר הפרשיות לדוגמא, הוא יסוד מוסד של כל השיטה ההלכתית היהודית. כל פרט "קטן" כזה חשוב לנו מאוד ויש לו משמעות אדירה בשאלה האם קיימנו את המצווה או לא. ולכן חשוב לנו לדעת מה השיטה הנכונה לסדר תפילין (כמו שחשוב לנו 40 סאה בדיוק במקווה, מה הדקה המדוייקת של כנסית שבת ועוד...) לדיוק יש חשיבות מכרעת...  
תשובות נוספות בנושא-
להפסיק להניח רבינו תם
הנחת תפילין של רבינו תם היא מצווה שבמשך זמן ארוף היתה עניין רק ליחידי סגולה. בזמן האחרון, ואצל החסיד
תפילין
כפי שכתבת נכון, מי שנפלו התפילין שלו צריך לצום וכך נהגו.

בשנים האחרונות בגלל חולשת בגופים
תפילין
מבחינה הלכתית צריך לצבוע אותן חזרה, התפילין צריכות להיות שחורות, כהלכה למשה מסיני. ולכן כשיורד הצבע
תפידנית שבורה
תפילין
התורה מצווה על תפילין ומזוזות כמה וכמה פעמים, לכאורה התחילו להניח תפילין ולקבוע מזוזות במדבר, אחרי ק