close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בני ישראל יורדים למצרים

הרב יניב חניא  כה אב, תשסז  09/08/2007

.......................

שאלה:

שלום כב' הרב
בין היורדים היה שאול בן הכנענית אומר רש"י שדינה לא רצתה לצאת משכם, ושמעון נשאה (ומשם יצא שאול). לפני כמה פרשות כותב רש"י על "ואמנה אחותי היא בת אבי אך לא בת אימי" כי בני נח הותרו באחות מאב ולא מאם. אז איך שמעון נשא את אחותו דינה הרי שניהם מלאה ?

תשובה:

האבות ובניהם אמנם קיימו את התורה, אולם בניגוד אלינו, הם קיימו אותה לפני הציווי ובהתאם ל"רוח" ההלכה. כדוגמא לזה תמיד מביאים את יעל אשת חבר הקיני, שעשתה למעשה עבירה עם סיסרא, כדי להרוג אותו... וזאת היתה "עבירה לשמה". הגאון מווילנא אומר שמאז חתימת התנ"ך כבר אין מקום לעבירה לשמה והאדם מאוד מבולבל יכול לחשב הוא עושה מצווה למרות שהוא עובר עבירה. אולם בזמן האבות זה היה ככה... והם עשו דברים שהם "עבירה" הלכתית, כי הם היו נכונים מבחינה מעשית... לכן שמעון נשא את דינה, כי הוא ידע שזה הדבר היחיד שיותא אותה משכם... על פי התורה של היום (וגם של אז, לבני נח), זאתהיתה עבירה, אולם לשמעון היתה את הזכות (שלנו כבר אין), לעשות כמו שהמצפון שלו אמר שנכון באותו מקרה ולעזור לדינה.