close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ידיעותיו של נפטר

הרב יניב חניא  ז שבט, תשסח  14/01/2008

.......................

שאלה:

שלום הרב.
אבי נפטר לפני כחודש ומאז מנקרות במוחי כמה שאלות.
ראשית, הייתי שמח אם הרב היה מסביר לי את העניין של הידיעה של הנפטר במה שהולך בעולם הזה והשפעתו מזה.
אני מבין שיש עניין של "ברא מזכה אבא" אבל לא לגמרי... כל מה שאני עושה משפיע על אבא שלי? גם דברים שלא נעשים לעילוי נשמתו (אם בזה שלא אמרתי לעילוי נשמת או שלא התכוונתי)? גם עבירות שלי חלילה פוגעות בו או שב"כוחי" רק להעלות אותו בבחינת "לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי"?
מלבד בדברי קודש, יש לאבא שלי ידיעה גם סתם במה שקורה איתנו? כל העניין הזה שאומרים שהוא ישמור עלינו מלמעלה יש לו ביסוס תורני?
עוד עניין,אם יש לו ידיעה גם בדברי חול האם עלי להיזהר לא לעשות דברים שהוא לא אהב שאני עושה, בלי קשר לעבירות? לא יודע, סתם דברים בבית שהוא רצה שאעשה אחרת... יש עניין לעשות כמו שרצה שזה עושה לו נחת רוח עכשיו? אולי אפילו סתם מצד כיבוד הורים? אם הוא כבר לא כאן בשביל שאכבד אותו...
תודה רבה הרב, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות.

תשובה:

השאלות האלו ברובן מועלות כבר בגמרא ואין בהם דברים מוחלטים, באופן כללי ניתן לומר שהמתים יודעים במה שעובר על הבנים ועל הצאצאים שלהם, אבל לא הכל. ככל הנראה גם אין מקור לעניין של "הם יתפללו עלינו משמים", אלא אם כן מדובר על צדיקים בקנה מידה עצום, וגם אז הם כנראה מרחפים בעולם רק בזמנים מסויימים כמו הילולה וכדומה.
לגבי העניין של "ברא מזכה אבא", יש בכך שתי דעות מרכזיות, לפי דעת הרמב"ם הזיכוי הוא לא מה שהבן עושה אלא יותר מה שהאב חינך את הבן, כלומר- העובדה שהאב חינך את הבן לומר קדיש היא זו שעומדת לו ולא עם הקדיש. אולם לרוב הדעות, הקדישים וכו' בהחלט פועלים לטובתו. לפי הרמב"ם יוצא שכל ההתנהגות של הבן נמדדת, כי ככל שהוא מתנהג נכון יותר- הרי שהאב חינך אותו טוב יותר, לפי הדעה השניה- הרי שכל פעולה רוחנית מזכה את האב. אני לא חושב שיש דעה שחטאים של ממש של הבן פוגעת באב.
כמו כן להתנהגות כללית אחרת ממה שהאב רצה אין משמעות, וזה ככל הנראה מהגמרא גם לא חשוב בכלל למתים.
יש דינים של כבוד הורים אחרי המיתה, אולם הם לא נוגעים כלל להתנהגות כללית, אלא לעצם הכבוד של האב,כמו לומר "הריני כפרת משכבו" וכדומה...

משום מה אין כאן את המייל שלך, כך שלא השארתי את התשובה חסויה, כי בלי מייל לא תוכל לראות אותה בכלל.