close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

רמז מה'

הרב יניב חניא  יד אדר א, תשסח  20/02/2008

.......................

שאלה:

  שלום כבוד הרב!
נכון שה' שולח לנו רמזים כל הזמן?! אז השאלה שלי היא האם ה' נותן לנו רמז בזה שבזמן האחרון כל הזמן יש רעידות אדמה חלשות? לפי הטבע  (כמובן שה' מסובב את הטבע), יש בערך כל 100 שנה רעידת אדמה גדולה בא"י- והיה כבר לפני 100 שנה בא"י- האם הרעידות הקטנות היו אמורות לרמז לנו משהו רוחני מה'? האם אנו אמורים לחזור בתשובה ולפשפש במעשים?  נכון שאנו אמורים לפשפש במעשים ולחזור בתשובה כל ימינו אבל האם באמת יש פה רמז או לפי הטבע ה' קבע שיהיה רעידת אדמה כל 100 שנה?

תשובה:

אני לא יודע אם ה' שולח לנו "כל הזמן" רמזים. אני הייתי שמח מאוד לקבלמידי פעם וזה לא דבר פשוט לקבל רמזים. אבל דווקא לגבי רעידת אדמה כתוב בגמרא במפורש שזה צער של הקב"ה כאשר בני ישראל משתעבדים לאומות... בכל פעם שבני ישראל משתעבדים- הקב"ה מוריד שתי דמעות לים הגדול וזה גורם לרעידות אדמה.