close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלה לרב.

הרב יניב חניא  יט חשוון, תשסח  31/10/2007

.......................

שאלה:

ישנם 2 מקרים :
א. ראובן,תושב עיר בגולה,נדר שאם יתעשר יעבור לדור בצפת. ה' הצליח את דרכו,וכשצבר נכסים רבים החליט לקיים את נידרו. אישתו מתנגדת לעקור מביתה שבגולה,וגם אביו הזמן מבקש שהבן ישאר ליידו ולא לעקור לצפת. מה תייעצו לראובן לעשות ?
ב.ראבן מכר לשמעון חפץ במחיר כפול משוויו בשוק,הם התנו ביניים שהתשלום יתבצע רק כשתיהיה חומה מסביב לטבריה. שמעון לקח את החפץ מראובן כי האמין שהאבנים המתות של טבריה לא יחיו עוד. אך לפתע באו אנשים והקיפו את העיר בחומה.ראובן תובע משמעון את המחיר הכפול של החפץ כפי שסיכמו ביניים,ושמעון מוכן לשלם רק את המחיר שהחפץ שווה בשוק. מי לדעתכם צודק ?

המקרים הללו קרו במאה ה-16. אני צריכה תשובה לשני המקרים.
תודה.

תשובה:

לא בדיוק הבנתי אם את מצפה לקבל את דעתי או לחילופין לשמוע מה פסקו במאה ה16. אני בכל מקרה אכתוב את דעתי.

א. אם מדובר מבחינה הלכתית, לכאורה הוא יכול להכריח את אשתו לעלות או לקבל גט. אישית, הייתי מייעץ לו לעשות הכל כדי לשכנע אותה ואם זה לא יצליח, לעשות התרת נדרים על הנדר.
ב. נראה פשוט ששמעון לא יהיה חייב לשלם את התשלום הכפול, מכיוון שהוא קיבל על עצמו את ההתחייבות ללא אמונה ממשית שהדבר באמת יקרה (מה שמכונה בהלכה "אסמכתא") ולכן הוא לא באמת התכוון להתחייב, מצד שני נראה שאם ראובן ירצה לבטל את העסקה, בטענה שהוא סבר שבאמת יקבל כפול, הוא יוכל לקבל את החפץ בחזרה.

ברכות