close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

דיבור באמצע ברכת המזון

צוות הר ברכה  כ אדר, תשסט  16/03/2009

.......................

שאלה:

מי שדיבר באמצע בברכת המזון (על משהו שלא קשור לברכה), האם הוא צריך לברך מההתחלה?

תשובה:

יש מי שאומר שהמפסיק לדבר במזיד באמצע ברכת המזון, הפסיד את כל מה שאמר ועליו להתחיל את ברכת המזון מתחילתה. אמנם למעשה, בדיעבד, אם הפסיק בדיבור באמצע ברכת המזון, ימשיך ממקום שהפסיק ויסיים את הברכה.
 ע"פ פניני הלכה ברכות.

בברכה
יגאל ללום