close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

רוח רעה באוכל

צוות הר ברכה  כ אדר, תשסט  16/03/2009

.......................

שאלה:

איך אפשר לקנות אוכל לא ארוז (לדוגמה: לחם), הרי יש חשש שנגע באוכל אדם שלא נטל ידיו בבוקר ויש בידיו רוח רעה?
לצוות הר ברכה

תשובה:

מותר לקנות לכתחילה לחם ושאר מאכלים שמונחים על מדף בחנות, אע"פ שיש חשש שמא נגעו בהם יהודים שלא נטלו את ידיהם שחרית.משום שלדעת רוב הפוסקים שאין המאכלים נפסלים בנגיעה של ידיים לא נטולות. בנוסף לכך, ישנו ספק אם בפועל נגע במאכלים הללו אדם שלא נטל ידיו שחרית. ובנוסף לכך, כמעט כל האנשים רגילים לשטוף את ידיהם בבוקר, ואמרו בשם האר"י ז"ל (עוד יוסף חי תולדות ח) שגם שטיפה של פעם אחת מועילה להתיש את כוחה של הרוח-הרעה.

ע"פ פניני הלכה תפילה:
הלכות נטילת ידיים שחרית

בברכה
יגאל ללום