close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

האם מותר לקחת פרחים מהשולחן אחרי שמחה?

הרב שי טחן  טז טבת, תשפד  28/12/2023

.......................

שאלה:

ידוע "מנהג ישראל" שאנשים שיוצאים משמחה לוקחים את זר הפרחים מהשולחן, או בלונים, או משהו שנשאר שם... האם זה מותר?

תשובה:

המתארחים בשבתון אינם רשאים לקחת לביתם את הפרחים שבשולחנות ואת המנות שנשארו בתום השבתון אלא אם כן הבעלים אינם מקפידים או שידוע שהכל נזרק לזבל.

הכלל בזה הוא שיש לילך אחר מנהג המקום, דהיינו יש לבחון מהו הנוהג באותו מקום לגבי לקיחת אותם הדברים. לדוגמא, ישנם מקומות שהמנהג הוא להגיש לאורחים אחר ברית מילה נייר כסף ושקית על מנת שהאורחים יעטפו דברי מאכל ויקחו עמהם מנה הביתה, ואז הדבר נחשב כגילוי דעת ברור שהם רשאים ליקח עמם את המנות.
ישנם מקומות שאחר השמחה הפרחים וכל האוכל נזרק לזבל ואז ודאי שאפשר ליקח מה שרוצים שהרי אין הבעלים רוצים את הנשאר אלא עד סיום האירוע. לעומת זאת ישנם מקומות שאין הדרך להגיש את אותם הדברים לאורחים, ויש מקומות שאחר תום השמחה בעל האולם לוקח את האוכל ועושה חשבון עם בעל השמחה על הנותר, או שכל הנשאר שייך לבעל השמחה והוא לוקחם לביתו. בשני המקרים האלו ודאי שאסור לקחת מנות לביתו מלבד את מנתו שלו שהגישו לו לאכילה, שאז כיון שמנה זו היא שלו ומנע מעצמו את האכילה רשאי הוא לקחתה עמו. (הגאון ר״ש ווזנר בשבט הלוי ח״ד סימן רכה). ולכן גם בסיום השבתון יש לראות אם הבעלים מקפידים על הנשאר וניתן לדעת זאת ע״י בירור מנהג המקום או אם הבעלים זורקים הכל לזבל. במידה שאין אפשרות לברר אסור לקחת משום סרך גזל אלא אם כן מבקשים רשות מהבעלים
תשובות נוספות בנושא-
מסיבות חנוכה בעת מלחמה
שלום וברכה.
שאלתכם תלויה במחלוקת הפוסקים אם סעודות חנוכה הם סעודות מצוה או רשות, שאם הסעודה נחש
תקלה במטבח
מכיוון שהכלי החלבי לא היה בן יומו, ומכיוון שמן הסתם הוא היה נקי, ומכיוון שיש כאן כמה תחנות (הסיר, המ
שאלה דחופה חלק ב'
שלום וברכה,

לא יכולתי לענות אמש, אני מלמד בימי שלישי עד מאוחר בלילה ורק עכשיו ראיתי את הש
הכנת אוכל במועד
מכיוון שזה חול המועד, הרי שמותר להכין אוכל "רגיל" שיעשו בו שימוש לאחר החג. אם זה משהו שמכינים בטור
דיני ממונות
Kפי התיאור שלך, נראה פשוט שהוא צריך לשלם לך. אין לו שום סמכות לשבור את הטלפון שלך, גם אם זו מדיניות
שברו לי את הטלפון בישיבה
לא הבנתי מנוסח השאלה מי שבר את הטלפון, הישיבה או החברים?
אם זה החברים, האם הם טוענים משהו בזכות