close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תפילה עם בכי

הרב יניב חניא  כד סיוון, תשע  12/26/2022

.......................

שאלה:

שלום כבוד הרב.

קרו לי שני מקרים שבהם התפללתי ומה לא עשיתי, בכיתי, ביקשתי, אפילו התפללתי מנחה עם בכי.. וביקשתי שאני אצליח בבגרות ובמבחן אחר - בתנ"ך (אלו שני המקרים) ואחרי שקיבלתי תתוצאות של הבגרות והמבחן הן היו שלילית.. לא כאלה טובות.
ובזמן אחר שעשיתי את אותה בגרות ומבחן אחר (גם בתנ"ך) למדתי אליהם בלי בכי ובלי הרבה בקשה.. והצלחתי בהם, קיבלתי ציונים הרבה יותר טובים.

אז.. איך יכול להיות דבר כזה שכשבכיתי והתפללתי לא קיבלתי ציונים טובים וכשלא בכיתי וביקשתי הרבה, קיבלתי ציונים טובים?? הקב"ה לא מקשיב?!?! זה לא יכול להיות.

תשובה:

אנחנו לא יודעים למה תפילות מתקבלות או לא מתקבלות, יש לכך המון סיבות אפשריות ואנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה בכל מקרה ומקרה. התפילה עוזרת לנו להביע את עצמנו כלפי הקב"ה, אולם יתכן שהרצון שלנו הוא שלילי או יכולים להיות הרבה "שיקולים" אלוקיים אחרים... לדוגמא- יכול להיות שהעובדה שהתפילות שלך לא התקבלו היא ניסיון משמיים, כדי לראות את חוזק אמונתך בתפילה למרות שהיא "לא מתקבלת". יכול להיות גם שהתפילות שלך הלכו למקום אחר, חשוב הרבה יותר, שבו הן עזרו לחייך ועוד...
הסיכום- אנחנו לא יכולים לדעת את השיקולים של קבלת תפילות או לא ואפילו לא לדעת איזו תפילה היא אמיתית מעוקמ הלב ואיזו לא, אנחנו משתדלים, מתאמצים, אבל לא יכולים יותר מזה.