close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הלכה

הרב יניב חניא  טו אב, תשעג  22/07/2013

.......................

שאלה:

שלום וברכה, זה נכון שצריך ליטול ידיים אחרי שמחליפים טיטול לתינוק או שמספיק רק לשטוף ידיים עם סבון?

תשובה:

לא חייבים ליטול ידיים אלא אם כן רוצים להתפלל או לאכול. אני, ואני חמניח שעוד רבים כמוני, כן נוהג ליטול.
תשובות נוספות בנושא-
ברכה

למרות שמבחינה הלכתית זה לא ממש אסור ובמקרה הדחק מותר לשפשף את הידיים לשם ניקיון ואז לברך, נהגו כו

נטילת ידיים
כך נהגו וזה מופיע בהלכה, הסיבה היא שלא רוצים שמים יחזרו מלמעלה (שטח שעדיין טמא) למקום שאותו נטלנו. ל
נטילת ידיים
ניתן למלאות מים על מה שנשאר ואין צורך לשפוך, ממילא מותר גם להשאיר מים בנטלה למי שבא אחריך.