מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
ספירת העומר
שאלה:
לטובת זיכוי הרבים אבקש לפרסם באתר כל שמחה מה מותר לעשות בימי ספירת העומר בנוגע להכנות לחתונה- קניית בגדים, שמיעת דיסקים. צפיה בוידאו של להקות , רכישת דירה, ריהוט וכד'
כמו כן בסעודות מצווה כיצד יש לנהוג לגבי שמיעת מוזיקה וכד' וכן האם זה חל גם על סעודות בר מצווה.
אם יש היבטים נוספים לימים אלו אשמח להתיחסות אליהם גם.

המון תודה

תשובה:
בשל חשיבות השאלה לגולשים והעובדה שנשאלנו אותה בכמה וכמה היבטים, ביקשתי מהרב ישי סמואל, רב הישוב יהונתן וראש כולל ההלכה בישיבת הגולן לכתוב עבורנו סיכום בעניין, להלן תשובתו המפורטת:

ראשית יש לציין שימי ספירת העומר בעיקרם הם ימי חג וכפי שכותב הרמב"ן "ימים אלו הם כימי חול המועד שבין פסח לשבועות". רק בתקופה מאוחרת תקנו חז"ל לנהוג בהם מנהגי אבילות משום מותם של תלמידי רבי עקיבא וכן בגלל פורעניות נוספות שקרו לעם ישראל בימים אלה. אולם אין להוסיף על דיני האבלות שקבעו חז"ל והם: "לא לשאת נשים ולא להסתפר ולהתגלח".
לכן מותר לברך שהחיינו בימים אלו. אמנם יש שנהגו לא לברך שהחיינו, אולם הסיבה לכך איננה האבילות, שהרי אבל מותר לברך שהחיינו (!), הסיבה, אם כן, היא העובדה שלא ניתן לברך שהגענו לזמן הזה בימי פורענות.

קניית בגדים וכלים לבית:
לדעת אותם הנוהגים שלא לברך נחלקו הפוסקים האם מותר לקנות בגדים וכלים חדשים על מנת ללובשם אחרי ימי האבל (יש לציין שכיום נוהגים לברך שהחיינו בזמן הלבישה או הכניסה לבית ולא בזמן הקניה).
בספר ליקוטי יושר הביא בשם רבו (בעל תרומת הדשן), לאסור לקנות בגד בימי העומר אפילו אם הבגד נחוץ לו לחג השבועות, אך רוב הו\פוסקים כתבו שלצורך חתן וכלה שלא הספיקו להכין את בגדי החתונה מותר להכינם בימי הספירה (עיין ביביע אומר ח"ג סימן כו שהביא כן בשם שו"ת יפה לב).

לסיכום: מותר לחתן וכלה וכן למשפחה הקרובה לרכוש בגדים בימי הספירה לצורך החתונה ובמיוחד בימינו שכלל לא נהגו לברך שהחיינו בזמן הקניה.

שכירת בית והכנתו:
כלל אין איסור לעשות זאת בימי הספירה ולכן מותר לשכור, לשפץ ולצבוע.

שמיעת מוסיקה לצורך בחירת תזמורת:
ראשית- אם משתתפים בסעודת מצווה שלדעת בעל השמחה מותר לנגן בה (כגון בל"ג העומר לבעל שמחה אשכנזי) מותר אף לספרדי להשתתף ולשמוח אע"פ שלמנהגו יש לחכות עד יום ל"ד. לכם אם אדם משתתף בשמחה שמותר לנגן בה, אין שום מניעה לשמוע את התזמורת לשם בחינתה לחתונתו.

לדעתי אין איסור לשמוע קלטת או לראות סרט וידאו של להקה כדי להתרשם, שהרי אינו שומע את המוסיקה כדי לשמוח ואיסור השמיעה של נגינה הוא שמיעה כדי לשמוח או שיש בה כדי להביאו לידי ריקוד.

כמו כן יש שכלל לא אסרו לשמוע מוסיקה מקלטת אלא רק מכלי נגינה ממש.
הדבר דומה לתלמיד הלומד נגינה שמותר לו לשמוע ולנגן במהלך לימודיו.

סיכום חשוב:
טעות נפוצה היא לשהשוות בין ימי הספירה לימי בין המצרים, אולם אין להשוותם. יש להימנע ממה שגזרו חז"ל ולא להוסיף על גזרתם.

באתר שורש יש שלושה שיעורים בוידאו של הרב סמואל על ימי הספירה והאיסורים הנהוגים בהם:
חלק ראשון של השיעור
חלק שני של השיעור
חלק שלישי.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו