מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

מחשבות

שאלה:
האם לבחורה רווקה מותר לחדמיין את עצמה עם בעלה לעתיד במצב אינטימי?

תשובה:
הדבר הזה קרוי בהלכה"הרהורי עריות" והוא אסור לנשים כמו לגברים, אמנם אצל נשים זה לא יכול להוביל להוצאת זרע, כמו אצל גברים אבל עצם הדבר הוא טימוי של המחשבה... וצריך להילחם בזה כמה שניתן.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו