מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

ידיעותיו של נפטר המשך

שאלה:
תודה רבה הרב על התשובה המפורטת והסופר מהירה.
הרב הזכיר גמרות ופוסקים שמדברים בנושא, אפשר לקבל את המקורו לעיון? כבר תקופה שאני מחפש מאיפה ללמוד על זה ולא כ"כ מוצא.

תשובה:
מקום מצויין להתחיל ממנו יכול להיות הגמרא בברכות דף יח: (בני רבי חייא נפוק לקריתא) המקור עוסק בדיוק בשאלות הללו, משם ניתן להמשיך לכל המפרשים, ההלכות שמופיעות על הדף וכדומה.

אותו מקור מופיע גם בילקוט שמעוני על איוב, רמז תתק"ז.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו