מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

לרב יניב חניא- שאלה בסנהדרין

שאלה:
יש לי שאלה בתלמוד ירושלמי סנהדרין מג ב: "אלא עכן מאי טעמא איענוש? משום דהוו ידעי ביה אשתו ובניו". איך מספיר ר' נחמיה את העובדה שכל עמ"י  נענשו בגלל עכן? ומה הוא חושב על זה?


תשובה:
הסיבה היא שהחטא לא היה בסתר, כלומר- על חטא בסתר יש יותר מחילה כי אין בו חילול השם, אצל עכן החטא לא היה בסתר, כי אשתו ובניו ידעו מהחטא ולכן לא נסלח לו.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו