close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ברית מילה ע"י כירורג

הרב יניב חניא  א חשוון, תשעא  09/10/2010

.......................

שאלה:

שאלה עבור הרב חניא, בעקבות מאמר (ישן) שלו בנושא :

מכרים שלנו שאינם דתיים עומדים בפני ברית ראשונה לילדם,
חשוב להם שהמוהל יהיה רופא, הם מודעים גם לחשיבות המצווה הדתית,
הפנו אותם לד"ר יפים קנדליס מחיפה.

הרופא הנ"ל אינו רשום ברשימת המוהלים של הרבנות הראשית,
אך מפרסם את עצמו כמוסמך לביצוע ברית מילה (לא סתם "מילה"),
ולדבריו יש לו הכשרה דתית.

א. האם ניתן לוודא אם הרופא הזה אכן יודע למול כהלכה ?
ב. האם קיים חוק, מעין חוק איסור הונה בכשרות, שימנע ממי שאינו מוהל שהוסמך ע"י הרבנות להציג את עצמו כמורשה לביצוע ברית מילה ?
ג. כבר מאוחר מכדי להחליף את המוהל.
אם בכל זאת מתברר שהוא אינו מל כהלכה אלא רק בדרך הכירורגית, האם ניתן לתקן, כלומר להשלים את הברית ?
היכן וכיצד וע"י מי מבצעים את השלמת המצווה ?

תשובה:

א. אני לא מכיר את הרופא הזה, על פי חיפוש שטחי באינטרנט הוא נראה לי רק רופא ולא מוהל דתי, ממילא אי אפשר לסמוך עליו מבחינה הלכתית.
ב. עד כמה שידוע לי לא.
ג. יש תהליך שנקרא "הטפת דם ברית", זה תהליך שהו מוציאים מעט מאוד דם כדי להכשיר את הברית. הייתי מציע לפנות לארגון "ברית יוסף יצחק" לגבי זה.