מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

מה מברכים על פאפיה?

שאלה:
מה הברכה על פאפיה?

תשובה:
הברכה על פאפיה היא "האדמה".

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו