מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

מסרים מהqw

שאלה:
שלום הרב, לאחרונה לצערנו שאנחנו שומעים על הרבה שרפות. בטוח ה' רוצה לרמוז לנו כל הזמן לחזור בתשובה. מה החטאים שעליו בזמן ביה"ק היו גוזרים על הבנ"א שריפה? כי כנראה כולנו צריכים להתחזק בזה...

תשובה:
אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את החשבון הזה, לא ידוע או ברור מדוע הקב"ה גוזר כאלה גזירות וקשה להקיש. בכל מקרה- הדברים שעליהם נגזרה מיתת שריפה בזמן ביהמ"ק היו חטאים חמורים ביותר שרובם קשורים לעריות (כמו בת כהן שמזנה), רוב האנשים לא חוטאים בדברים כאלו. 

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו