מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
מה זה qeכרתיqe
שאלה:
מה זה בדיוק "כרתי" ולמה אוכלים אותו בראש השנה?

תשובה:
כרתי הוא סוג של ירק ירוק, אולי מה שקרוי כיום כרפס ואוכלים אותו בגלל שמו, על גבי הכרתי אומרים את הבקשה "שיכרתו כל אויבינו".

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו