מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

המשך

שאלה:
הכוונה היא ממש לבכות ויוצא דמעות או גם זה מסוכן להצטער ממש שנפרדים? למה זה מסוכן?

תשובה:
אני מניח שמדובר על לבכות ממש, כלומר- לעשות מהפרידה עניין גדול של צער.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו