מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

ישראל והאומות לעתיד לבוא

שאלה:
שלום וברכה רציתי לשאול את הרב שאלה אשר מטרידה אותי זמן רב: האם נכון לומר כי הקשר העתידי בין ישראל לאומות הוא קשר של זכר ונקבה, דהיינו קשר אחדותי והרמוני שבו יש צד משפיע וצד מושפע? המהר"ל כותב שעם ישראל הוא הצורה והאומות הן החומר, וכותב בסגנון דומה על איש ואישה, וממילא חשבתי כי ניתן לחבר את הדברים להסבר אחד, אולם אינני מכיר מקור ברור לכך. עוד נראה בעיניי, כי נכון לומר על יחס ישראל והאומות את דברי רש"י על איש ואישה: "זכה - עזר; לא זכה - כנגדו, להילחם". גם לכך לא מצאתי מקור. סייעתא מסוימת לדבריי מצאתי בפרשיית מגדל בבל, הפותחת במה שנראה כטעות דקדוקית: "ויהי כל הארץ שפה אחת..." במקום "ותהי" (ארץ היא נקבה, כבפסוק "שלושה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ"). לפי הבנתי ה"טעות" הזו מתמצתת את המרידה שם - השמים הם כ'זכר' והארץ כ'נקבה' (נתיב האמונה פרק א', ועוד), ומלחמת בוני המגדל היתה להפוך את הארץ מ'נקבה' ל'זכר' (ראשית הפמיניזם). אם הסבר זה נכון, הרי שהמרידה של האישה בבעלה ממשיכה גם מול עם ישראל, נושאי שם שמים בעולם. אשמח מאוד אם הרב יעזור לי להתיר ספקותיי, ובמיוחד אם יואיל להפנות אותי למקורות בנושא.

תשובה:
באופן עקרוני פעמים רבות כל יחס של משפיע ומושפע מוגדר כיחס של זכר ונקיבה, הנקיבה מקבלת ומושפעת מהזכר, זוהי צורת תיאור מקובלת של היחס הזה. מצד שני, לא זכור לי שנתקלתי בהגדרה הזו על ישראלואומות העולם, בדרך כלל עם ישראל מוגדר כנקיבה, כרעיה, ביחס לקב"ה ואני לא זוכר שראיתי מקור שמציג את עם ישראל כזכר. בדברים מורכבים כגון אלו, בודאי דברים הקשורים לתורה הפנימית ולקלבה לא נהוג ל"נחש" ולהשוות, תהיה חייב למצוא מקור מוצק אחד לפחות לפני שתוכל לומר כזה דבר.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו