מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

בתי דין

שאלה:
שלום לרב! ישנו סכסוך עם שני שכנים. אחד מהם רוצה לפנות לבתי דין אזרחי והשני רוצה לפנות לבית דין רבני. על פי מי פוסקים? תודה רבה.

תשובה:
על פי ההלכה בודאי שפוסקים על פי בית דין רבני, הפניה למה שמכונה בהלכה "ערכאות", דהיינו בתי משפט שלא על פי ההלכה היהודית היא אסורה ומותרת רק במקרה שבו אין שום אפשרות אחרת לכפות את הצד השני להידיין.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו