מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

לשון הרע

שאלה:
ידוע שזה בסדר להגיד דבר על מישהו אחר כאשר האדם שאליו אני מספרת אינו מכיר את האדם שאני מדברת עליו. איך זה יתכן? הרי זה קיטרוג על עמ"י?? האם זה איסור הלכתי לספר דבר שלילי על אדם מישראל או קבוצה של אנשים?? עוברים על הלכה כאשר מקטרגים?

תשובה:
זה לא ממש מוגדר "בסדר" אלא זה לא מוגדר לשון הרע. האיסור של לשון הרע הוא חמור מאוד, אולם מצד שני הוא יצר חזק מאוד ואנשים נוטים להזדקק ממש לספר מה שעבר עליהם, ולכן כאשר מדברים על מישהו שהשומע לא מכיר, מגדירים את זה לא כ"לשון הרע", זה נכון שיש בזה קטרוג, לפעמים, אולם לפעמים בעיית הקטרוג איננה עומדת בפני הצורך הנפשי לשתף אחרים, או לחילופין זה לא ממש קטרוג, כי אנשים נוטים להתלונן ולכן לא ברור שהשומע יאמין או יאזין לדברים.
אצל צדיקים של ממש, זו תיחשב עבירה גם כן.

יש איסור הלכתי לקטרג על עם ישראל, אם כי לא זכור לי שמישהו מונה זאת כמצווה, זה נלמד מהנביא בכמה מקומות שלא טוב לומר דברים רעים על עם ישראל...

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו